Vårt varumärke

InRoom Direct Expansion

Perimeter- och portabelkylning för kabelskåp, serverrum och datacenter

Del av Uniflair

Effektiv rumskylning med låg ägandekostnad
Kontakta supporten
InRoom Direct Expansion
Kontakta supporten