Vårt varumärke

Kylvattendistribution

Flexibla distributionssystem för kallvatten och glykol i InRow-kylsystem

Världens enda flexibla och skalbara system för distribution av kylvatten för datacenter.
Kontakta supporten
Kylvattendistribution
Kontakta supporten