Vårt varumärke

Uniflair Monoblock Room Cooling

Väggmonterade enheter för inomhusinstallation för uppdragskritiska tillämpningar

Del av Uniflair

Snabbt placerade, färdigpackade system för att på kort tid klara kylbehoven för IT- eller telecom-miljöer
Kontakta supporten
Uniflair Monoblock Room Cooling
Kontakta supporten