Vårt varumärke

Uniflair Wall Mount Room Cooling

Väggmonterade enheter för utomhusinstallation för uppdragskritiska tillämpningar

Del av Uniflair

Snabbt placerade, färdigpackade system för att på kort tid klara kylbehoven för IT- eller telecom-miljöer
Kontakta supporten
Uniflair Wall Mount Room Cooling
Kontakta supporten