Vårt varumärke

Data Center Operation: Optimera IT

Minska energianvändningen för IT-system genom långtgående optimering av serverutnyttjande för ökade prestanda hos datacentraler

Skaffa insikt om IT:s energiförbrukning och utnyttjande för att öka effektiviteten och minska kostnaderna
Kontakta supporten
Data Center Operation: Optimera IT
Kontakta supporten