Vårt varumärke

InfraStruXure Manager

Styrningsplattform som ökar synligheten för serverrum och små datacenter genom att ange hälsotillstånd och status för samtliga APC-enheter.

Börja använda inom några minuter, underhåll gratis, hantera varifrån som helst.
Kontakta supporten
InfraStruXure Manager
Kontakta supporten