Allians med EMC

EMC_Corporation_logo-85x85

Genom att kombinera en fysisk infrastruktur med StruxureWare DCIM-programvara kan organisationer på ett enkelt och effektivt sätt leverera en fullständig och mycket energieffektiv IT-lösning som är förhandsprovad och optimerad och snabbt kan installeras i alla delar av organisationen – från fjärranslutna kontor till molnet. Dessa hanteringsverktyg från APC möjliggör fjärrövervakning av data och nätverk och integreras sömlöst med maskinvara från EMC, vilket minskar behovet av och kostnaden för IT-personal på plats. Exempel på andra fördelar:

  • Minskad risk: Förhandsgodkända konfigurationer säkerställer korrekt installation av befintliga program i den nya infrastrukturen.
  • Snabbare införande: En enhetlig standardarkitektur minskar avbrottstiden vid övergångar, såväl som allmänna administrativa omkostnader.
  • Flexibilitet: En rad olika tillämpningar och belastningar stöds genom tillförlitliga maskin- och programvarukombinationer.
  • Modulär  infrastruktur: IT-avdelningen kan bygga ett datacenter av rätt storlek och undvika resursslöseri.
  • Förhandsprovade lösningar som har visats fungera och minskar tiden för införande, anskaffning och konfiguration i allmänhet.

Läs om vad våra samarbetsparter gör

Läs mer