Vårt varumärke

Edge Computing Power and Rack Infrastructure Help Swedish School System Boost Uptime and Reduce Support Costs

Edge-databehandlingskraft och rackinfrastruktur hjälper svenska skolor att öka tillgängligheten och minska supportkostnaderna

Enligt US News and World Reports rankning ”Best Quality of Life 2019” av nationer runt om i världen ligger Sverige på andra plats (alldeles bakom Kanada). En av de viktigaste drivkrafterna bakom Sveriges framgång är ett modernt utbildningssystem.

De flesta svenska skolor är sammankopplade med hjälp av fiberoptik för hög bandbredd och enkel tillgång till Internet. Lärarna förlitar sig på webbaserade undervisningsverktyg. Eleverna använder bärbara datorer och iPads dagligen. Skolpersonalen är beroende av IP-telefoner för grundläggande kommunikation. Det här är en global trend.

SISAB (Skolfastigheter I Stockholm AB) är den organisation som äger och förvaltar de flesta av Stockholms stads skol- och förskoleanläggningar. De omfattar 2 500 byggnader (600 fastigheter) som tar emot cirka 200 000 barn och vuxna varje dag. Kvaliteten på utbildningen i dessa byggnader beror ofta på hur flexibla och effektiva Edge-databehandlingssystemen är. Dessa system bidrar till att underlätta inlärningen.

Från ett "traditionellt klassrum" till ett "digitalt klassrum"

Idag kan Stockholms elever inte utföra skolarbete utan informationsteknik. Driftsavbrott stör elevernas inlärning eftersom många av de verktyg de använder är sammankopplade. För att säkerställa stabil tillgång till internet och fungerande kommunikation, även vid störningar i informationssystemen, beslutade SISAB att modernisera IT-utrustningen och IT-systemen i sina Edge-databehandlingsanläggningar till en standardiserad, säker och tillförlitlig lösning, säger Mats Carlqvist på SISAB.

SISAB kontaktade därför APC by Schneider Electric (APC) via företaget Örnsbergs El & Data som är SISAB:s service- och installationspartner sedan 15 år tillbaka, för att förse skolorna med en lösning som skulle stärka deras Edge-databehandlingsanläggningar. Systemen i skolorna var placerade i skolbyggnadernas källarvåningar. SISAB:s ledning krävde en säker och tillförlitlig lösning som kunde ge skoladministratörer större säkerhet i fråga om tillgänglighet. Om det skulle uppstå ett avbrott i informationssystemen krävdes det att eleverna skulle kunna fortsätta att studera och att klassrummen skulle fortsätta att fungera.

I egenskap av befintlig Schneider Electric-kund (SISAB använder för närvarande Schneider Electric Building Management Systems – BMS) letade SISAB efter en partner som kunde hjälpa dem att modernisera och hamna i framkant genom att utnyttja IoT-teknik (Internet of Things).

Övervinna infrastrukturutmaningar och onödigt höga kostnader

Skolorna i Stockholms stad använde föråldrade avbrottsfria strömkällor (UPS) i källarvåningarnas IT-rum. I och med detta blev det nödvändigt att regelbundet skicka ut tekniker för att kunna åtgärda fel och larm på grund av dåliga eller uttjänta batterier i UPS-enheterna. Det innebar att tekniker var tvungna att lägga ned mycket tid på att resa från plats till plats för att kunna underhålla enheterna ordentligt i hela regionen.

De 120 IT-rummen kännetecknades av en mängd olika typer av utrustning, bl.a. kommunikationsswitchar, routrar, BMS-servrar, fristående UPS-system och öppna rack. Ingen av dessa tillgångar var centraliserade och en del av utrustningen hängde helt enkelt på väggar.

SISAB ville modernisera de utrymmen som huserade skolornas IT-utrustning på flera olika sätt. För det första ville de att IT-tillgångarna skulle installeras i ett säkert skåp i ett låst utrymme. För det andra ville de ha en UPS-lösning som kunde garantera bättre batteriprestanda och längre livslängd för att förbättra systemets drifttid. För det tredje ville de ha möjlighet att fjärrstyra rackens strömbrytare för att undvika tidsåtgång och kostnader för att skicka ut servicetekniker som manuellt startar om en switch, vilket tar mindre än fem minuter att åtgärda.

APC by Schneider Electrics lösning ger säker och tillförlitlig teknik

Som ledande leverantör av Edge-databehandlingskraft, miljö- och rackutrustning föreslog APC en lösning som inkluderade Smart UPS litiumjon-UPS-enheter, NetShelter-kapslingar och Smart Rack Power Distribution Units (PDU:er) i alla de 120 IT-rummen.

Den här lösningen gav fastighetsförvaltningsgruppen ett antal viktiga fördelar:

  • Enklare support tack vare standardisering – Genom att se till att varje plats var utrustad med exakt samma rack-, UPS- och PDU-utrustning gjorde SISAB det mycket lättare för servicepersonal att veta vad man kan förvänta sig vid ett servicebesök. Beställning av reservdelar blev snabb och enkel och servicepersonalen blev mindre stressad eftersom de snabbt bekantade sig med installationernas karaktär i hela regionen.
  • Fjärrövervakningsfunktion – intelligenta PDU:er möjliggör fjärrstyrd omstart av system. På så sätt kan servicepersonen helt enkelt starta om systemet på distans. Det sparar många timmars resor fram och tillbaka i tung trafik mellan olika platser.
  • Förbättrad säkerhet – I motsats till att utrustningen fördelades på ett slumpmässigt sätt över hela IT-rummet är IT- och nätverkssystemen nu centraliserade och inhysta i ett säkert rack i ett låst rum. Endast behörig personal beviljas tillträde. Det har bidragit till en minskad förekomst av mänskliga misstag.
  • Förbättrad systemtillgänglighet/-driftstid – De nya Smart-UPS-enheterna för strömskydd levererades med litiumjonbatterier. Jämfört med de traditionella UPS-enheterna har de nya UPS-enheterna och batterierna en lång garantiperiod (5 år) och en längre förväntad livslängd (8-10 år). Det innebär att färre tekniker skickas ut för att byta ut batterier, att reservdriftstiden ökar (vilket minimerar påverkan av strömavbrott) och att mindre utrymme krävs i det säkra IT-skåpet. Det finns även temperatur- och fuktsensorer som kontrollerar och meddelar om miljöförhållandena i det lilla datarummet. Detta gör att oförutsedda driftstopp på grund av för hög fuktighet eller temperaturvariationer undviks.

"Det kommer att minska vår svarstid avsevärt samt de kostnader som det innebär att skicka ut tekniker för omstart av utrustning", säger Stefan på Örnsbergs El & Data.

Tack vare implementeringen av den nya systeminfrastrukturen för Edge-databehandling kan SISAB-administratörer nu vara säkra på att elever, lärare och personal har tillgång till den information de behöver, när de behöver den, utan avbrott.

En utbildning i Edge

Är du intresserad av att lära dig hur Edge-databehandling kan underlätta den digitala omvandlingen?
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!