Vårt varumärke

IT-systemen var placerade i skolbyggnadernas källarvåningar. SISAB:s ledning krävde en säker, tillförlitlig lösning som kunde ge skoladministratörer större säkerhet i fråga om tillgänglighet.
Ett mikrodatacenter med litiumjonströmskydd gav en standardiserad, integrerad lösning med lång livslängd (8-10 år), låga underhållskrav och fjärrstyrningsmöjligheter.
SISAB har nu ett centraliserat, låst rum med IT-utrustning som endast behörig personal har tillgång till. Administratörer kan nu förvänta sig minskade servicekostnader till följd av litiumjonbatteriernas längre livslängd.
"För att säkerställa stabil tillgång till Internet och fungerande kommunikation – även vid störningar i informationssystem – beslutade SISAB att modernisera IT-utrustningen och -systemen på sina Edge-databehandlingsplatser till en standardiserad, säker och tillförlitlig lösning."

- Mats Carlqvist, SISAB
Internet of Things

Standardisering

Identiska rack, UPS- och PDU-utrustning på varje plats gör det enkelt att underhålla och beställa delar.
person looking at software screen

Fjärrövervakning

Intelligenta PDU:er möjliggör fjärrstyrd omstart av system, vilket sparar många timmars resor mellan platser.
smart bunker ie physical security

Förbättrad säkerhet

IT- och nätverkssystem finns i ett säkert rack i ett låst rum och endast behörig personal har tillträde.

Morgondagens klassrum redan idag

Läs mer om Edge-databehandling och hur detta kan hjälpa skolsystemet
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!