Nasze marki

Zgodność z przepisami i normami środowiskowymi

Supervisor engineer pointing the wind turbine

At APC by Schneider Electric, we are committed to providing customers with products that are fully compliant with applicable government regulations and international protocols. We pledge to work cooperatively with our customers and our supply chain to comply with the product-focused rules that affect our products.

REACH — substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) APC ma obowiązek poddawać swoje produkty ocenie pod kątem obecności niektórych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i informować klientów o możliwej obecności tych substancji.
Dowiedz się więcej
Set of electrical work tools on wooden table background

„Krwawe” minerały

W lipcu 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto tzw. ustawę Dodda-Franka w sprawie reformy finansowej i ochrony konsumentów. Zgodnie z jej artykułem 1502(b) wszystkie notowane publicznie spółki amerykańskie mają obowiązek ujawniać dane o łańcuchu zaopatrzenia w tzw. „krwawe” minerały, tj. minerały pozyskiwane w obszarach konfliktów zbrojnych. APC by Schneider Electric nie podlega temu obowiązkowi bezpośrednio, ale dostarcza produkty firmom podlegającym. APC zobowiązuje się unikać stosowania takich minerałów i udostępnia swoim klientom informacje potrzebne do spełnienia wymogów wspomnianej ustawy.
Dowiedz się więcej
two engineers with a laptop standing in front of wind turbines

Polityki jakościowe i środowiskowe

APC by Schneider Electric to synonim najwyższej jakości produktów i usług osiąganej dzięki innowacyjności, zgodności parametrów produktów z ich specyfikacją oraz nieustannemu doskonaleniu. Konsekwentnie prowadzimy działalność biznesową w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego. Odpowiedzialność ekologiczna, mająca na celu ochronę środowiska, zwiększa naszą zdolność do dostarczania konkurencyjnych i wartościowych produktów oraz usług.
Dowiedz się więcej o naszych o politykach jakościowych i środowiskowych
kid is playing in garden

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!