Nasze marki

Jak wykorzystać możliwości Edge Computing?

 

Dostawcy rozwiązań IT są dobrze przygotowani do zaspokajania potrzeb biznesowych organizacji przechodzących transformację cyfrową i związaną z tym migrację do edge computing. Dzięki unikalnemu zestawowi umiejętności technicznych i szerokiej obecności na rynku, partnerzy handlowi będą mieli najsilniejsze kompetencje do obsługi rosnących potrzeb tego rozwijającego się rynku. Dwa zjawiska: rozwój nowych rozwiązań edge computing oferowanych przez producentów i rosnące wymagania użytkowników końcowych w zakresie transformacji cyfrowej, stanowią żyzny grunt dla nowego, długoterminowego rozwoju partnerów handlowych.

Dla wielu partnerów handlowych większa aktywność w sprzedaży rozwiązań edge computing będzie oznaczać mniejszą koncentrację na odsprzedaży sprzętu i oprogramowania oraz większą ilość czasu przeznaczaną na świadczenie usług skierowanych do docelowych branż lub nisz. Edge computing znajduje wiele różnych zastosowań. Systemy te są fizycznie zlokalizowane w pobliżu punktów, w których generowane są dane, i dlatego środowiska edge computing mogą funkcjonować na przykład w budynkach, fabrykach, na platformach wiertniczych, stacjach benzynowych i ładowania pojazdów elektrycznych oraz w punktach sprzedaży detalicznej.

E-przewodnik „Jak wykorzystać możliwości Edge Computing?” omawia każdy etap cyklu sprzedaży i prezentuje strategię, która koncentruje się na rozwoju Twojej firmy w zakresie rozwiązań edge computing. E-przewodnik:

  • Omawia rozwiązania edge computing, które uzupełniają dotychczasową ofertę handlową;
  • Zawiera zalecenia gwarantujące sukces strategii sprzedaży rozwiązań edge computing;
  • Informuje o narzędziach, które umożliwiają planowanie i wdrażanie rozwiązań edge computing;
  • Opisuje, w jaki sposób partnerstwo pomiędzy dostawcami służy osiąganiu wysokich wyników biznesowych.

W związku ze wzrostem liczby obiektów edge computing i rosnącym zapotrzebowaniem na usługi wspierające te instalacje, jedną z największych szans dla partnerów handlowych będą usługi monitoringu i zarządzania lokalizacjami edge.

Najważniejsze informacje z e-przewodnika dotyczące strategii rozwoju partnerów w zakresie edge

Nowy e-przewodnik zawiera wyniki najnowszych badań rynku edge computing i wspiera partnerów w szybkim tworzeniu nowych strumieni przychodów oraz osiąganiu celów finansowych, usprawnianiu wsparcia i docieraniu do klientów.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych tematów omówionych w publikacji:

  • Wzrost przychodów - Dostawca rozwiązań IT może nie tylko zaproponować zasilacz UPS do serwera w obiekcie edge za 3000 USD. Teraz, dzięki wykorzystaniu narzędzi projektowych, może z łatwością skonfigurować rozwiązanie dla micro data center o wartości 13 000 USD. Takie rozwiązanie zazwyczaj obejmuje oprogramowanie, zabezpieczenia fizyczne, usługi zarządzania i monitorowania, instalacyjne, a także usługi zdalnej konserwacji. Rozwiązania, takie jak EcoStruxure IT Schneider Electric umożliwiają identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z ciągłością działania przed wystąpieniem awarii. Nowe usługi przyniosą dostawcom rozwiązań IT stale rosnące, coroczne, przewidywalne strumienie przychodów.
  • Zmniejszenie nakładu pracy – Narzędzia, takie jak Konfigurator lokalnego edge APC, znacznie upraszcza zadania związane z projektowaniem i dostawą. Local Edge Configurator pomaga partnerom w fizycznym zaplanowaniu rozwiązania edge computing. Zawiera on bibliotekę produktów APC i urządzeń innych producentów, takich jak serwery, sieci, konwergentne i hiperkonwergentne systemy oraz urządzenia pamięci masowej (m.in. takich firm, jak IBM, HPE, Cisco, Nutanix, Dell EMC), dzięki którym można zaplanować i skonfigurować całe środowisko (szafy rack, klimatyzację precyzyjną, rozdział zasilania i zasilanie awaryjne, monitoring środowiska).
  • Zwiększenie zasięgu - Aby pełniej wykorzystywać możliwości rozwoju w branży edge computing, firma APC opracowała dla swoich partnerów specjalny program certyfikacyjny Edge Certification Program. Program certyfikacyjny stanowi wprowadzenie do nowych kategorii produktów, identyfikuje klientów w zakresie edge computing oraz analizuje nowe wyspecjalizowane nisze rynkowe. Takie programy umożliwiają partnerom handlowym wspierać użytkowników końcowych poprzez standaryzację, nabywanie nowych umiejętności w zakresie edge computing oraz zwiększenie możliwości w zakresie usług dla tej nowej technologii.

Pobierz E-przewodnik po edge computing

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak osiągnąć Pewność w połączonym świecie oraz jak najlepiej rozwinąć wymagane umiejętności i sprostać wymaganiom edge computing, pobierz nowy E-przewodnik Jak wykorzystać możliwości edge computing?".

White paper: wyzwania edge computing

Pobierz white paper i dowiedz się, jakie wyzwania stawia edge computing i jak im sprostać
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!