Nasze marki

NetShelter zabudowa rack

System separacji gorącego i zimnego powietrza zaprojektowany w sposób optymalizujący przewidywalność, wydajność i efektywność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu lub pomieszczenia.

Rodzina NetShelter

Inteligentne rozwiązania zapobiegające recyrkulacji powietrza powietrza, które chronią krytyczny sprzęt IT i personel.
Kontakt z pomocą techniczną
NetShelter zabudowa rack APC Brand System separacji gorącego i zimnego powietrza zaprojektowany w sposób optymalizujący przewidywalność, wydajność i efektywność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu lub pomieszczenia.
Kontakt z pomocą techniczną