Nasze marki

InfraStruXure Typu B

Skalowalna i Nadmiarowa Architektura zapewniająca zasilanie awaryjne, klimatyzację precyzyjną i zarządzanie centrum przetwarzania danych.

Zmienia sposób projektowania centrów przetwarzania danych na całym świecie ...
Kontakt z pomocą techniczną
InfraStruXure dla średnich centrów obliczeniowych
Kontakt z pomocą techniczną