Nasze marki

NetBotz Central

Platforma zarządzania umożliwiająca centralne monitorowanie, sterowanie, analizowanie trendów i przeglądanie historii alarmów wszystkich urządzeń NetBotz.

Pierwsza linia obrony
Kontakt z pomocą techniczną
NetBotz Central APC Brand Platforma zarządzania umożliwiająca centralne monitorowanie, sterowanie, analizowanie trendów i przeglądanie historii alarmów wszystkich urządzeń NetBotz.
Kontakt z pomocą techniczną