Nasze marki

InRoom z chłodzeniem wodą lodową

Chłodzenie obwodowe wodą lodową dla średnich i dużych centrów danych

Rodzina Uniflair

Sprawne chłodzenie pomieszczeń przy niskim koszcie posiadania.
Kontakt z pomocą techniczną
InRoom z chłodzeniem wodą lodową
Kontakt z pomocą techniczną