Nasze marki

Uniflair Monoblock Room Cooling

Jednostki naścienne do instalacji wewnętrznej, przeznaczone do zastosowań o newralgicznym znaczeniu

Rodzina Uniflair

Kompletne systemy chłodzące gotowe do szybkiego wdrożenia w środowiskach IT i telekomunikacyjnych
Kontakt z pomocą techniczną
Uniflair Monoblock Room Cooling
Kontakt z pomocą techniczną