Nasze marki

Data Center Operation: Energy Efficiency

Pełny wgląd w koszty zużycia energii oraz aktualne i historyczne dane o efektywności energetycznej instalacji, który umożliwia rozpoznawanie obszarów niskiej sprawności i uzyskanie lepszych wskaźni...

Analiza efektywności wykorzystania mocy (PUE)/sprawności infrastruktury centrum danych (DCiE) na poziomie podsystemów
Kontakt z pomocą techniczną
Data Center Operation: Energy Efficiency
Kontakt z pomocą techniczną