Nasze marki

NetBotz 400

Maksymalnie ekonomiczne zabezpieczenia i monitorowanie warunków w otoczeniu: od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych

Nadzór, wykrywanie i monitoring środowiskowy — od brzegu sieci aż po centra przetwarzania danych
NetBotz 400
Kontakt z pomocą techniczną