Nasze marki

NetBotz 200

Ekonomiczne i elastyczne monitorowanie warunków otoczenia we wszystkich środowiskach IT — od małych sieci brzegowych po duże centra przetwarzania danych.

Nadzór, wykrywanie i monitoring środowiskowy — od brzegu sieci aż po centra przetwarzania danych
Kontakt z pomocą techniczną
NetBotz 200
Kontakt z pomocą techniczną