Porozumienie z firmą EMC

EMC_Corporation_logo-85x85

Wdrożenie infrastruktury fizycznej razem z oprogramowaniem Struxureware DCIM umożliwia organizacjom łatwe i efektywne zbudowanie kompletnego i energooszczędnego rozwiązania IT, które zostało fabrycznie przetestowane, zoptymalizowane i przygotowane do szybkiej instalacji w każdych warunkach — od placówek zamiejscowych po chmurę. Te narzędzia zarządzające APC umożliwiają zdalne zarządzanie danymi i siecią z myślą o bezproblemowej integracji ze sprzętem EMC, a tym samym przyczyniają się do ograniczenia zapotrzebowania na lokalne wsparcie IT oraz kosztu takiego wsparcia. Wśród innych korzyści wymienić należy:

  • Ograniczenie ryzyka: Przetestowane konfiguracje ułatwiają prawidłową instalację obecnych aplikacji w nowej infrastrukturze.
  • Krótszy czas wdrożenia: Ujednolicona, standaryzowana architektura minimalizuje czas przestoju potrzebny na przebudowę oraz koszty zarządzania.
  • Elastyczność: Niezawodny sprzętu i oprogramowanie wspiera szeroką gamę aplikacji i obciążeń.
  • Modularna  infrastruktura: Umożliwia działowi IT zbudowanie właściwie wyskalowanego centrum danych i uniknięcie marnotrawstwa zasobów.
  • Wstępnie przetestowane rozwiązania, które można szybciej wdrożyć, nabyć i skonfigurować.

Przeczytaj o aktywności naszych strategicznych partnerów

Więcej informacji