{}

Nasze marki

Szukaj często zadawanych pytań

Film: Jak skonfigurować ustawienia sieciowe karty Network Management Card APC?

Article available in these languages: Czech, Angielski, Hiszpański, Francuski, Węgierski, Włoski, Japoński, Rosyjski, Turecki

Problem
Karta Network Management Card APC musi mieć skonfigurowane ustawienia sieciowe, aby mogła komunikować się w sieci. Po skonfigurowaniu adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej kart, można uzyskiwać dostęp do kart oraz zarządzać i sterować nimi z innych komputerów w sieci. Każda rodzina kart Network Management Card i urządzeń z wbudowaną wersją tych kart obsługuje wiele opcji konfiguracji, przedstawionych poniżej.

Linia produktów
 • Karta Web/SNMP Card - AP9606
Urządzenia z wbudowaną kartą Web/SNMP to (między innymi): Jednostka monitorowania środowiska 1 (AP9312TH)
 • Karta Network Management Card 1 (NMC1) - AP9617, AP9618, AP9619
Urządzenia z wbudowaną kartą Network Management Card 1 to (między innymi): Monitorowane/przełączane moduły dystrybucji zasilania do montażu w szafie (AP78XX, AP79XX), automatyczne przełączniki źródeł zasilania do montażu w szafie (AP77XX), jednostki monitorowania środowiska (AP9320, AP9340, NetBotz 200)
 • Karta Network Management Card 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH
Urządzenia z wbudowaną kartą Network Management Card 2 to (między innymi): Moduły dystrybucji zasilania 2G do montażu w szafie (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX), automatyczne przełączniki źródeł zasilania (AP44XX), niektóre produkty audio/wideo z funkcjami zarządzania siecią, Smart-UPS Online (SRT).
 • Karta Network Management Card 3 (NMC3) - AP9640, AP9641

Środowisko
 • Wszystkie numery seryjne
 • Wszystkie wersje oprogramowania sprzętowego (chyba, że wskazano inaczej)
 • Nieskonfigurowane urządzenia obsługujące karty Network Management Card
 • Urządzenia z kartą Network Management Card wymagające ponownej konfiguracji

Przyczyna
Karta Network Management Card wymaga wprowadzenia ustawień TCP/IP zanim będzie dostępna w sieci.


Rozwiązanie
Karta Network Management Card 1:

Karty Network Management Card 1 (AP9617, AP9618, AP9619) i urządzenia z wbudowaną kartą Network Management Card 1 (np. moduł dystrybucji zasilania do montażu w szafie AP78XX lub AP79XX lub moduł monitorowania warunków otoczenia itp.) dysponują trzema opcjami konfiguracji karty Network Management Card (NMC) przy użyciu jej ustawień wstępnych: kreator konfiguracji, emulacja terminala (połączenie lokalne/bezpośrednie) oraz protokół ARP (ang. Address Resolution Protocol).

Domyślny tryb rozruchu: DHCP/BootP — plik cookie dostawcy opcji 43 DHCP wymagany do zaakceptowania oferty DHCP.

Domyślnie wszystkie urządzenia z kartą Network Management Card 1 firmy APC są skonfigurowane w trybie rozruchu DHCP/BOOTP. Do korzystania z protokołu DHCP domyślnie wymagany jest plik cookie dostawcy (opcja 43 DHCP). Jeśli nie jest on skonfigurowany na serwerze DHCP, karta nie zaakceptuje adresu IP. Można użyć poniższych metod konfiguracji lub uzyskiwania dostępu do karty, pozwalających nie korzystać z protokołu DHCP/BOOTP.


Karta Network Management Card 2/3:

Domyślny tryb rozruchu: Tylko DHCP — plik cookie dostawcy opcji 43 DHCP NIE jest wymagany do zaakceptowania oferty DHCP.

Domyślnie wszystkie urządzenia oparte na karcie Network Management Card 2 i 3 firmy APC (takie jak moduł dystrybucji zasilania nowej generacji do montażu w szafie AP8XXX (tylko NMC2) z systemem AOS 5.1.1 lub nowszym są domyślnie skonfigurowane tylko dla protokołu DHCP bez wymaganego pliku cookie dostawcy. Uzyskają one adres IP automatycznie, więc może być konieczne odwołanie się do serwera DHCP, aby dowiedzieć się, jaki adres IP uzyskało urządzenie.

Wszystkie urządzenia APC posiadają adres MAC zaczynający się od 00 C0 B7 , co może pomóc podczas przeglądania listy klientów DHCP

Aby skonfigurować urządzenie obsługujące kartę Network Management Card, wybierz jedną z dostępnych metod konfiguracji wymienionych poniżej:

Opcja konfiguracji numer 1 — Kreator konfiguracji adresu IP urządzenia

Kreator konfiguracji adresu IP urządzenia jest aplikacją systemu Windows przeznaczoną specjalnie do zdalnej konfiguracji podstawowych ustawień TCP/IP kart Network Management Card. Kreator znajduje się na płycie CD dostarczonej z kartami, może też być pobrany ze strony internetowej firmy APC . Narzędzie to obsługuje karty NMC1/NMC2 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.x.x lub wyższej.

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych wersji oprogramowania sprzętowego karta NMC może uzyskać adres DHCP i uniemożliwić prawidłowe działanie kreatora. Warto sprawdzić listę klientów DHCP pod kątem adresów MAC, zaczynających się od 00 C0 B7, wskazujących na adres APC. Należy też sprawdzić kartę, która będzie konfigurowana. We wszystkich kartach z prawidłowymi ustawieniami adresu IP dioda LED stanu będzie świecić się na zielono.

W przypadku korzystania z kreatora w sieci, należy pamiętać, że uprzednio nieskonfigurowana karta NMC musi znajdować się w tej samej podsieci co komputer, na którym uruchomiono kreator konfiguracji. Alternatywną metodą używania kreatora,przy użyciu metody sieciowej, może być użycie bezpośredniego połączenia sieciowego pomiędzy komputerem, a konfigurowaną kartą NMC i uruchomienie kreatora. Komputer i karta NMC będą znajdować się w sieci węzłów równorzędnych, co umożliwi również konfigurację.
https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgUWAGA: Ten kreator nie będzie również działał z żadną rodziną kart Network Management Card, jeśli karta NMC została wcześniej skonfigurowana, a także nie będzie działał w trybie rozruchu DHCP lub BOOTP. Wersja 5.0.0 i wyższa kreatora dostępna na stronie apc.com umożliwia zlokalizowanie nieskonfigurowanych kart lub zlokalizowanie skonfigurowanych kart w sieci według zakresu adresów IP.
https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgUWAGA: Kreator konfiguracji adresów IP urządzeń nie może przypisać adresu IP, maski podsieci oraz domyślnych ustawień bramy kartom Network Management Card z uruchomionymi systemami AOS 6.5.0 i 6.5.2. Jest to znany problem, który został rozwiązany w wersji oprogramowania AOS 6.5.6.
https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgW wersji 6.8.0 i nowszych oprogramowania sprzętowego NMC2 oraz w wersji NMC3 nie można wyszukać przypisanych urządzeń już znajdujących się w sieci przy użyciu zakresu adresów IP, chyba że włączono obsługę protokołu SNMPv1 i ustawiono dla nazwy społeczności wartość „public”.
Powrót do góry

Opcja konfiguracji numer 2 — Emulacja terminala (połączenie lokalne/bezpośrednie)

Emulacja terminala jest funkcją wbudowaną w większość systemów operacyjnych (np. HyperTerminal). Przed użyciem dowolnego programu do emulacji terminala należy zatrzymać wszystkie usługi korzystające z portów COM. Na przykład, jeżeli korzystasz z szeregowej wersji oprogramowania PowerChute firmy APC, przed uruchomieniem programu terminalowego należy zatrzymać usługę APC UPS. Następnie należy przestrzegać następujących instrukcji:


https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgUWAGA:Jeśli masz włączoną blokadę przewijania, program HyperTerminal nie będzie się prawidłowo komunikował z usługą APC UPS lub akcesorium.
Podłącz się do portu szeregowego UPS/urządzenia przy użyciu odpowiedniego kabla konfiguracyjnego APC. Poniżej przedstawiono numery części typowych urządzeń. W przypadku braku pewności lub braku dostępności urządzenia na liście, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg!OSTRZEŻENIE! - Podłączenie do urządzenia kabla szeregowego innego niż kabel firmy APC może spowodować niepożądane zachowanie urządzenia.
Urządzenie Numer katalogowy kabla do konfiguracji
Większość urządzeń UPS z portem szeregowym DB-9940-0024 lub 940-1524 (DB-9 to DB-9)
Moduł dystrybucji zasilania do montażu w szafie (AP78XX, AP79XX, AP84XX**,AP86XX**, AP88XX**, AP89XX**)940-0144 (z RJ-12 na DB-9)
Automatyczny przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie 1. generacji (tylko AP7750)940-1000 (z DB-9 na DB-9)
Automatyczny przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie 2. generacji (AP77XX, z wyłączeniem AP7750)940-0144 (z RJ-12 na DB-9)
Automatyczny przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie 4. generacji (AP44XX**)940-0144 (z RJ-12 na DB-9)
NetBotz/monitoring dostępu i środowiska 200/AP9319, AP9340, AP9320940-0103 (z DB-9 na DB-9)
Urządzenie wymuszonego wywiewu z szafy (ACF400, ACF402)940-0103 (z DB-9 na DB-9)

**Urządzenie to oparte jest na karcie NMC2, należy więc postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji karty NMC2/NMC.


Po podłączeniu odpowiedniego kabla uruchom wybrany przez Ciebie program emulacji terminala. Odpowiednio skonfiguruj ustawienia portów dla podłączonego urządzenia (w odniesieniu do danego urządzenia zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika). Często używane ustawienia portów są następujące:

Urządzenie

Ustawienia portu COM

Większość urządzeń UPS z portem szeregowym DB9

2400 b/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu i brak kontroli przepływu.

Moduł dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie

9600 b/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu i brak kontroli przepływu.

Automatyczny przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie 1. generacji (AP7750)

19 200 b/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu, brak kontroli przepływu podczas wstępnej konfiguracji, 2400 b/s w przypadku konfiguracji karty NMC — więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkownika

Automatyczny przełącznik źródeł zasilania do montażu w szafie 2. generacji (AP77XX, z wyłączeniem AP7750)

9600 b/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu i brak kontroli przepływu

NetBotz 200/ monitorowanie środowiska AP9319, AP9340, AP9320

9600 b/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu i brak kontroli przepływu.

Urządzenie wymuszonego wywiewu z szafy (ARU)

9600 b/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu i brak kontroli przepływu.

 • Zastosuj ustawienia portów, aby ustanowić połączenie.
 • Naciśnij klawisz <Enter> 3–5-krotnie, aby wyświetlić monit o nazwę użytkownika.*
 • Użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła „apc”.

Jesteś teraz w konsoli sterowania.

 • Wybierz opcję „Network”
 • Wybierz opcję „TCP/IP”
 • Wybierz „Boot mode”
 • Zmień tryb rozruchu na „Manual”
 • Ustaw adres IP systemu, maskę podsieci i bramę domyślną.
 • Zaakceptuj zmiany.
 • Naciśnij klawisze Ctrl-C, aby powrócić do menu głównego.
 • Wyloguj się z konsoli, aby zapisać zmiany.
Teraz można zdalnie zalogować się do karty NMC za pomocą dostępu internetowego lub usługi Telnet.

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg UWAGA:* Nie dotyczy automatycznych przełączników źródeł zasilania (ATS) 1. generacji do montażu w szafie w przypadku nowych konfiguracji. Patrz Podręcznik użytkownika.

Karta Network Management Card 2 (AP9630, AP9631), karta Network Management Card 3 (AP9640, 19641) i powiązane akcesoria wymagają różnych ustawień konfiguracyjnych, aby można je było konfigurować lokalnie.

Aby podłączyć się do karty NMC2, należy użyć przejściówki 940-0299, tulei pierścieniowej (TRS) do kabla DB9 i podłączyć je bezpośrednio do gniazda typu jack o średnicy 2,5 mm karty NMC2 z oznaczeniem „console”, a nie do portu szeregowego UPS. Aby podłączyć się do karty NMC3, należy użyć dostarczonego kabla 960-0603 micro-USB.
 • Karty NMC2 w zasilaczu UPS komunikują się z następującymi ustawieniami portów:
9600 b/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu i brak kontroli przepływu.
 • Zastosuj ustawienia portów, aby ustanowić połączenie.
 • Naciśnij klawisz Enter 3–5-krotnie, aby wyświetlić monit o nazwę użytkownika.
 • Użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła „apc”.

Znajdujesz się teraz w wierszu poleceń konsoli sterowania.
 • Aby wyświetlić wszystkie dostępne polecenia, wpisz help lub?.
 • Polecenie tcpip służy do konfigurowania ręcznych ustawień sieciowych, w celu przypisywania ręcznych ustawień adresu IP. Po przesłaniu polecenia tcpip tryb rozruchu jest automatycznie zmieniany na tryb ręczny. Bezpośrednio po przypisaniu ustawień ręcznych musi zostać wydane polecenie ponownego uruchomienia.Tekst pisany kursywą wskazuje zmienną. Dla każdej zmiennej wpisz wartość liczbową w formacie xxx.xxx.xxx.xxx
apc> tcpip -i TwójAdresIP -s TwojaMaskaPodsieci -g TwojaDomyślnaBramka
apc> reboot

Przykład:
apc> tcpip -i 159.216.45.39 -s 255.255.254.0 -g 159.216.45.1 apc> reboot

Aby zmienić tryb rozruchu karty Network Management Card TYLKO w przypadku korzystania z DHCP lub BootP, należy użyć polecenia boot.


Sposób użycia: boot -- Opcje konfiguracji
boot [-b dhcpBootp* | dhcp | bootp | manual>] (Tryb rozruchu)
[-a remainDhcpBootp | gotoDhcpOrBootp>] (Po przypisaniu adresu IP)
[-o stop | prevSettings>] (W przypadku ponownego niepowodzenia próby)
[-c enable | disable>] (Wymaga pliku cookie DHCP)
[-s retry then stop #>] (Uwaga: 0 = nigdy)*
[-f retry then fail #>] (Uwaga: 0 = nigdy)*
[-v vendor class>]
[-i client id>]
[-u user class>]

* Opcje DHCP/BootP oraz retry są dostępne tylko w systemie NMC2 AOS 5.0.X. Nie jest to już opcja w wersjach AOS > 5.0.X
Aby uzyskać obraz wideo przedstawiający konfigurację karty NMC2 za pomocą emulacji terminala, należy zapoznać się z poniższym materiałem wideo:Powrót do góry

Opcja konfiguracji numer 3 — protokół ARP (Address Resolution Protocol)
Protokół ARP może być również używany do konfiguracji karty NMC. Dla tej metody konfiguracji wymagany jest adres MAC karty NMC. Adres MAC znajduje się na dokumencie kontroli jakości dostarczonym z kartą NMC, a także na białej naklejce na samej karcie NMC. Jeśli komputer znajduje się w tej samej podsieci, co nieskonfigurowana karta NMC, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 • Otwórz okno wiersza poleceń lub terminala i wpisz następujące wartości (zastępując <adres IP> i <adres MAC> rzeczywistymi wartościami):
  https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgUWAGA:W systemach operacyjnych Windows do użycia polecenia arp może być konieczne uruchomienie wiersza poleceń jako administrator. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót polecenia i wybrać polecenie „Uruchom jako administrator”.

arp<spacja>-s<spacja><adres IP><spacja><adres MAC>
Należy użyć następującego formatu w odniesieniu do adresu MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx

 • W systemie Mac OS X: sudo<spacja>arp<spacja>-s<spacja><adres IP><spacja><adres><spacja><adres MAC>
 • Następnie należy użyć polecenia Ping o rozmiarze 113 bajtów, aby przypisać adres IP zdefiniowany przez polecenie ARP.

Jeśli adres IP został zdefiniowany w pierwszym kroku, należy użyć jednej z następujących opcji:

 • Format polecenia systemu Windows: ping<spacja><adres IP><spacja>-l<spacja>113
  • Opcja -l jest literą L, ale podczas wykonywania polecenia należy wprowadzić małe litery, jak zaznaczono powyżej.
 • Format polecenia systemu Linux: ping<spacja><adres IP><spacja>-l<spacja>113
 • Format poleceń systemu Mac OS X ping<spacja>-s<spacja>113<spacja><adres IP>
 • Teraz można nawiązać połączenie Telnet z kartą, wpisując:telnet <adres IP>
 • Jako nazwy użytkownika i hasła należy użyć „apc”.
 • Skonfiguruj/zastosuj wszelkie dodatkowe zmiany, korzystając z powyższych instrukcji lub instrukcji użytkownika.
 • Wyloguj się, aby zapisać zmiany.
https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgUWAGA: Użytkownicy nie będą mogli skonfigurować ustawienia adresu IP przy użyciu ARP na sieciowych kartach zarządzających z uruchomionymi systemami AOS 6.5.0 i 6.5.2. Jest to znany problem, który został rozwiązany w wersji oprogramowania AOS 6.5.6.
Powrót do góry

Opcja konfiguracji numer 4 — DHCP Opcja 12 (tylko urządzenia NMC2, AOS 5.1.5 lub wyższy)
Poczynając od wydania AOS 5.1.5, karta NMC2 wdrożyła Opcję 12 (nazwa hosta) jako część żądania DHCP. Opcja DHCP 12 używa nazwy hosta urządzeń. Od wersji oprogramowania AOS 5.1.5 domyślną nazwą hosta karty NMC będzie apcXXYYZZ, gdzie XXYYZZ reprezentuje ostatnie sześć znaków adresu MAC (załączonego na odcinku z wysyłanym produktem) NMC. Dostępny jest on także na naklejce na samej karcie NMC2.

Jeśli sieć jest prawidłowo skonfigurowana (opis poniżej), można uzyskać dostęp do „nieskonfigurowanych”/nowych kart NMC, odwołując się do karty NMC w następujący sposób:

1.W poleceniu terminala (lub DOS), należy wykonać ping karty NMC za pomocą ping apcXXYYZZ

2. W przeglądarce internetowej można uzyskać dostęp do interfejsu internetowego karty NMC za pomocą strony http://apcXXYYZZ
https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgUWAGA:Testy wykazały, że nawet przy prawidłowo skonfigurowanej sieci możliwość odwoływania się do urządzeń obsługujących tę opcję nie jest natychmiastowa. W testach APC praca tego rozwiązania zabierała od 6 do 16 minut. Za każdym razem jednak działała (maks. 16 minut). W zależności od konfiguracji sieci, warunki pracy mogą się różnić.

Konfiguracja sieci:
Aby opcja 12 działała poprawnie, segment sieci musi być skonfigurowany za pomocą wybrania opcji „Dynamiczna aktualizacja rekordów DNS A i PTR dla klientów DHCP, które nie wymagają aktualizacji...” (lub odpowiednika).

Powrót do góry

Metoda konfiguracji numer 5 — za pomocą wyświetlacza LCD Smart-UPS na przednim panelu — (obsługiwane SMT, SMX i SRT* Modele z UPS NMC2/NMC3)


https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg*UWAGA: Ta metoda umożliwia skonfigurowanie wbudowanej karty NMC2 UPS lub opcjonalnej drugorzędnej karty NMC2 w przypadku modeli SRT.


Niektóre nowsze modele Smart-UPS umożliwiają skonfigurowanie adresu IP, maski podsieci i bramy karty Network Management Card 2/3 (NMC2/NMC3) za pomocą wyświetlacza LCD panelu przedniego. Przed podjęciem dalszych działań należy upewnić się, że karta NMC2/NMC3 jest zainstalowana w gnieździe SmartSlot UPS i jest zasilana, zgodnie ze wskaźnikiem LED statusu karty NMC2/NMC3.

Wyświetlacz zasilacza UPS będzie wyglądać podobnie do jednego z pokazanych poniżej. Naciśnij klawisz ESC, aby wywołać menu, jeśli nie jest ono jeszcze wyświetlane.
https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/FA156064/display.png

Aby uzyskać dostęp do funkcji konfiguracji NMC2/NMC3 za pośrednictwem wyświetlacza LCD UPS, menu LCD musi być przełączone w tryb zaawansowany. W tym celu należy przejść do menu Konfiguracja i zmienić typ menu ze Standard na Advanced (Zaawansowane) w menu LCD urządzenia UPS. Po zmianie tego ustawienia menu można skonfigurować kartę NMC2/NMC3 urządzenia UPS po przejściu z powrotem do menu Konfiguracja.

Opcje trybu rozruchu karty NMC2/NMC3 dostępne w menu Konfiguracja:

 • DHCP
 • DHCP i BOOTP
 • Ręczny

W przypadku wybrania trybu ręcznego należy wprowadzić adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. Modele DHCP (domyślne oprogramowanie AOS 5.1.1 i wyższe karty NMC2) oraz DHCP i BOOTP nie wymagają żadnej dalszej konfiguracji, poza zaakceptowaniem ustawienia. Po zakończeniu pracy karta Network Management Card uruchomi się ponownie w ciągu ~1 minuty od zastosowania ustawień, a bieżące ustawienia IP zostaną wyświetlone w menu Informacje na wyświetlaczu LCD urządzenia UPS.

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpgUWAGA: Jeśli menu LCD urządzenia UPS nie zawiera opcji Skonfiguruj kartę NMC: po przełączeniu menu LCD urządzenia UPS w tryb zaawansowany, może występować co najmniej jedna z następujących sytuacji:
 • Karta NMC2/NMC3 nie jest rozpoznawana przez urządzenie UPS/UPS SmartSlot.
 • Oprogramowanie układowe urządzenia UPS nie obsługuje tej funkcjonalności
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia UPS lub skontaktuj się z lokalnym zespołem wsparcia technicznego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Powrót do góry

APC Poland

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej