Ten dokument dotyczy jednego przestarzałego produktu lub kilku przestarzałych produktów

Wybór między chłodzeniem pomieszczeń, rzędów i szaf w centrach danych

Najnowszej generacji urządzenia IT o wysokiej i o zmiennej gęstości stwarzają warunki, na które tradycyjne rozwiązania chłodzenia centrum danych nigdy nie były przewidziane, co sprawia, że takie systemy chłodzenia mają zbyt duże wymiary, są nieskuteczne i nieprzewidywalne. W celu rozwiązania tych problemów opracowano architektury chłodzenia ukierunkowanego na pomieszczenia, rzędy i szafy. W tym artykule przedstawiono te ulepszone metody chłodzenia i podano wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych typów rozwiązań w większości centrów danych następnej generacji.

Referencja

 : 

Data

 : 

Typ

 : 

Języki :

Wersja :

Pliki
Size(mb)
VAVR-6J5VYJ_R2_PL (.pdf)

Gamy produktów:

Małe i średnie centra danych, InfraStruXure dla średnich centrów obliczeniowych
loader-lg loader-sm