Opcje chłodzenia dla szaf z urządzeniami o bocznym przepływie powietrza

Urządzenia z bocznym przepływem powietrza stanowią poważne wyzwanie pod względem chłodzenia we współczesnych centrach danych. Typowe obudowy szaf i układy szaf nie są kompatybilne z chłodzeniem bocznym, czego wynikiem są nadmierne temperatury i znacznie obniżona niezawodność urządzeń. Niniejszy dokument przedstawia te wyzwania wraz z różnymi skutkami ubocznymi, które na ogół są lekceważone. Opisano tu również różne opcjonalne urządzenia chłodzące, ich koszty oraz korzyści płynące z ich zastosowania.

Referencja

 : 

Data

 : 

Typ

 : 

Języki :

Wersja :

Pliki
Size(mb)
SADE-5TNRKJ_R0_PL (.pdf)

Gamy produktów:

NetShelter Airflow Management, NetShelter SX Enclosures
loader-lg loader-sm