Dynamiczne wahania mocy w centrach przetwarzania danych

Zapotrzebowanie na moc w centrach przetwarzania danych zmienia się z minuty na minutę zależnie od obciążenia obliczeniowego. Amplituda tych wahań znacznie wzrasta wraz z wdrażaniem w serwerach i urządzeniach komunikacyjnych technologii zarządzania zasilaniem. Te wahania stanowią źródło nowych problemów związanych z dostępnością i zarządzaniem.

Referencja

 : 

Data

 : 

Typ

 : 

Języki :

Wersja :

Pliki
Size(mb)
SADE-5TNRK4_R2_PL (.pdf)

Gamy produktów:

NetShelter Basic Rack PDUs, NetShelter Metered Rack PDUs, Konfigurowalna dystrybucja zasilania, Symmetra PX, Smart-UPS, Symmetra
loader-lg loader-sm