Nasze marki

Infrastruktura szaf i zasilania w zakresie przetwarzania brzegowego pomaga wydłużyć czas pracy systemu szkolnego w Sztokholmie bez awarii i zmniejszyć koszty wsparcia technicznego

W światowym rankingu państw zapewniających najlepszą jakość życia w 2019 roku, „Best Quality of Life 2019” — stworzonym przez US News and World Report — Szwecja uplasowała się na drugim miejscu (tuż za Kanadą). Jednym z kluczowych czynników odpowiadających za sukces Szwecji jest nowoczesny system edukacji.

Większość szwedzkich szkół jest połączona światłowodami w celu zapewnienia dużej przepustowości i łatwego dostępu do Internetu. Nauczyciele wykorzystują w pracy internetowe narzędzia edukacyjne. Studenci codziennie korzystają z laptopów i iPadów. Podstawowa komunikacja pracowników szkoły opiera się na telefonii IP. Jest to trend globalny.

SISAB (Skolfastigheter I Stockholm AB) to organizacja będąca właścicielem i zarządcą większości sztokholmskich szkół i obiektów przedszkolnych obejmujących 2500 budynków (600 obiektów), w których każdego dnia przebywa około 200 000 dzieci i dorosłych. Jakość edukacji oferowanej w tych placówkach często zależy od niezawodności i wydajności systemów przetwarzania brzegowego wykorzystywanych w ramach nauczania.

Od „klasy tradycyjnej” do „klasy cyfrowej”

Obecnie uczniowie w Sztokholmie nie są w stanie wykonywać czynności szkolnych bez pomocy technologii informatycznej. Ze względu na wzajemną zależność pomiędzy wieloma wykorzystywanymi przez uczniów narzędziami przestoje powodują przerwanie procesu nauczania. W celu zapewnienia stabilnego dostępu do Internetu i sprawnej komunikacji — również na wypadek zakłóceń w działaniu systemów informatycznych — organizacja SISAB postanowiła zmodernizować systemy i sprzęt IT w swoich obiektach przetwarzania brzegowego, tak aby uzyskać znormalizowane, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie — mówi Mats Carlqvist z SISAB.

W związku z tym organizacja SISAB nawiązała kontakt z marką APC by Schneider Electric (APC) za pośrednictwem firmy Örnsberg's El & Data — będącej partnerem SISAB w zakresie usług i instalacji od 15 lat — w celu zapewnienia rozwiązania dla szkół, które wzmocniłyby ich obiekty przetwarzania brzegowego. Systemy w szkołach znajdowały się w piwnicach budynków szkolnych. Kierownictwo SISAB dążyło do uzyskania bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania, które zapewniłoby administratorom szkół większą pewność w zakresie bezawaryjnego działania. Potrzebne było zabezpieczenie na wypadek zakłóceń w działaniu systemów informacyjnych — takie, które pozwoliłoby na kontynuowanie nauki uczniów oraz normalnego przebiegu lekcji.

Będąc aktualnie klientem firmy Schneider Electric (poprzez wykorzystywanie oferowanych przez nią systemów zarządzania budynkami — BMS), organizacja SISAB poszukiwała partnera, który pomógłby jej w procesie modernizacji oraz w zwiększeniu przewagi nad konkurencją dzięki wdrażaniu technologii Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things).

Stawianie czoła wyzwaniom w postaci problemów związanych z infrastrukturą i nadmiernie wysokimi kosztami

Szkoły w okręgu sztokholmskim wykorzystywały przestarzałe zasilacze bezprzerwowe (UPS) w położonych w piwnicach pomieszczeniach IT. Wiązało się to z koniecznością częstego wzywania techników w przypadku pojawiania się błędów i alarmów, których przyczynę stanowiły słabe lub wyeksploatowane stare akumulatory zasilaczy UPS. Aby utrzymać dobry stan zasilaczy w tym regionie, serwisanci tracili znaczące ilości czasu na przejazdy od jednego obiektu do drugiego.

W 120 pomieszczeniach IT były zainstalowane między innymi przełączniki sieciowe, routery, serwery systemu BMS, zasilacze bezprzerwowe (UPS) oraz szafy serwerowe. Nie wszystkie zasoby były scentralizowane; niektóre były po prostu zawieszone na ścianach.

Zamiarem SISAB było zmodernizowanie pomieszczeń IT pod kilkoma względami. Po pierwsze zasoby IT miały być zainstalowane i zamknięte w jednej, bezpiecznej szafie. Po drugie, aby zwiększyć poziom bezawaryjności systemu, organizacja potrzebowała rozwiązania UPS, które zapewniłoby lepszą wydajność i dłuższy czas eksploatacji akumulatorów. Po trzecie zależało im na możliwości zdalnego sterowania przełącznikami zasilania szafy, co miało na celu zaoszczędzenie czasu i zredukowanie kosztów wynikających z wzywania techników do ręcznego uruchamiania przełączników — czynności zajmującej mniej niż 5 minut.

Rozwiązanie APC by Schneider Electric zapewnia bezpieczną, niezawodną technologię

Jako wiodący dostawca szaf, sprzętu do regulacji warunków środowiskowych i zasilania sprzętu przetwarzania brzegowego firma APC zaproponowała rozwiązanie obejmujące zasilacze Smart UPS z akumulatorami litowo-jonowymi, obudowy NetShelter oraz inteligentne listwy zasilające PDU do szaf we wszystkich 120 pomieszczeniach IT.

Wykorzystanie tego rozwiązania zapewniło zespołowi ds. zarządzania budynkiem szereg znaczących korzyści, takich jak:

  • Uproszczenie wsparcia technicznego poprzez standaryzację – wyposażenie każdego pomieszczenia w takie same szafy, zasilacze UPS oraz listwy zasilające PDU znacznie ułatwiło pracę serwisantów, którzy wiedzą teraz, czego mogą spodziewać się w przypadku zgłoszenia. Nastąpiło ułatwienie i skrócenie procesu zamawiania części zapasowych lub zamiennych, a serwisanci zyskali większą pewność w zakresie rodzaju instalacji w całym regionie.
  • Możliwość zdalnego monitorowania – inteligentne listwy zasilające PDU umożliwiają zdalne restartowanie systemów. Dzięki temu serwisant może po prostu zdalnie uruchomić ponownie system. Rozwiązanie to zapewniło oszczędność wielu godzin przeznaczonych wcześniej na przemieszczanie się z jednego obiektu do drugiego w warunkach dużego natężenia ruchu.
  • Podwyższone bezpieczeństwo – zamiast przypadkowego rozmieszczenia sprzętu po całym pomieszczeniu IT systemy informatyczne i sieciowe są teraz scentralizowane i zainstalowane w jednej, bezpiecznej szafie, w zamkniętym pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczenia ma wyłącznie upoważniony personel. Dzięki temu ograniczono ryzyko występowania błędów ludzkich.
  • Większa dostępność systemów / wydłużenie czasu niezakłóconej pracy – nowe zasilacze Smart-UPS wyposażono w akumulatory litowo-jonowe. Nowe zasilacze UPS i akumulatory, w porównaniu z tradycyjnymi zasilaczami UPS, zapewniają dłuższe okresy gwarancji (5 lat) i eksploatacji (8-10 lat). Powoduje to ograniczenie częstotliwości wymiany akumulatorów i wydłużenie okresu działania zasilania rezerwowego (a przez to zmniejszenie wpływu usterek zasilania) oraz zmniejszenie wymaganego miejsca w bezpiecznej szafie IT. Czujniki temperatury i wilgotności kontrolują warunki środowiskowe w małym pomieszczeniu przetwarzania danych, co pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych nadmierną wilgocią lub wahaniami temperatury.

„To znacznie skraca czas reakcji i koszty związane z wzywaniem techników do ponownego uruchomienia sprzętu” — mówi Stefan z firmy Örnsbergs El & Data.

Dzięki zastosowaniu nowej infrastruktury przetwarzania brzegowego administratorzy SISAB mogą mieć teraz pewność, że uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy będą mieć stały dostęp do potrzebnych informacji bez żadnych zakłóceń.

Infrastruktura brzegowa w edukacji

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzanie brzegowe może wspomóc Twoją transformację cyfrową?
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!