Nasze marki

Systemy IT znajdowały się w piwnicach budynków szkolnych. Kierownictwo SISAB dążyło do uzyskania bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania, które zapewniłoby administratorom szkół większą pewność w zakresie bezawaryjnego działania.
Miniaturowe centrum przetwarzania danych z litowo-jonowymi akumulatorami zabezpieczenia zasilania zapewnia standaryzowane, zintegrowane rozwiązanie zapewniające długi okres eksploatacji (8–10 lat), niskie wymagania w zakresie konserwacji i możliwości zdalnego sterowania.
SISAB korzysta teraz z jednego, scentralizowanego i zamkniętego pomieszczenia IT, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Administratorzy przewidują redukcję kosztów serwisowych dzięki zastosowaniu akumulatorów litowo-jonowych o dłuższym cyklu eksploatacji.
„W celu zapewnienia stabilnego dostępu do Internetu i sprawnej komunikacji — również na wypadek zakłóceń w działaniu systemów informacyjnych — organizacja SISAB postanowiła zmodernizować systemy i sprzęt IT w swoich obiektach przetwarzania brzegowego, tak aby uzyskać znormalizowane, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie”.

— Mats Carlqvist z SISAB
Internet of Things

Standaryzacja

Wyposażenie każdego pomieszczenia w takie same szafy, zasilacze UPS oraz listwy zasilające PDU znacznie ułatwia proces konserwacji i zamawiania części.
person looking at software screen

Zdalne monitorowanie

Inteligentne listwy zasilające PDU umożliwiają zdalne restartowanie systemów, co zapewnia oszczędność wielu godzin przeznaczonych wcześniej na przemieszczanie się z jednego obiektu do drugiego.
smart bunker ie physical security

Zwiększone bezpieczeństwo

Systemy informatyczne i sieciowe są teraz zainstalowane w jednej, bezpiecznej szafie, w zamkniętym pomieszczeniu, a dostęp do niego ma wyłącznie upoważniony personel.

Klasa przyszłości — już dzisiaj

Dowiedz się więcej na temat przetwarzania brzegowego oraz tego, w jaki sposób może ono usprawnić działanie systemu szkolnego
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!