Márkánk

Környezeti indikátorok

Woman watering garden outside of her home

Ismerje meg a környezeti indikátorokat és azok rövidítéseit: 

Nyersanyagfogyasztás (Raw Material Depletion - RMD) Ez az indikátor a nyersanyagok fogyasztását mutatja a termék életciklusa során. Az évente eltűnő természeti erőforrások százalékos értékében van kifejezve, figyelembe véve az anyagok éves megtakarítását.

Energiafogyasztás (Energy Depletion - ED) Ez az indikátor az elfogyasztott fosszilis, hidroelektromos, nukleáris vagy más forrásból származó energia mennyiségét jelzi. Az indikátor az égés során keletkezett anyagok energiáját is figyelembe veszi. Az érték MJ-ban van kifejezve.

Vízfogyasztás (Water Depletion - WD) Ez az indikátor az elfogyasztott víz mennyiségét jelzi, beleértve az ivóvizet és az ipari forrásokból származó vizet is. Az érték dm3-ben van kifejezve.

Globális felmelegedés (Global Warming - GW) A bolygó globális felmelegedése az üvegházhatás erősödése miatt következik be, amelyet bizonyos, a földfelszínről visszavert napsugarakat elnyelő, úgynevezett „üvegházhatást kiváltó” gázok okoznak. A hatás CO2 gramm egyenértékben van megadva.

Ózonfogyasztás (Ozone Depletion - OD)
Ez az indikátor bizonyos gázok kibocsátásának közreműködését jelzi a sztratoszféra ózonrétegének eltűnésében. A hatás CFC-11 gramm egyenértékben van megadva.

Levegőtoxicitás (Air Toxicity - AT) Ez az indikátor a levegő emberi környezetre gyakorolt toxicitását mutatja. Az érték figyelembe veszi számos gáz általánosságban elfogadott koncentrációját a levegőben, valamint az életciklus során felszabaduló gázok mennyiségét. Az érték azt a levegőmennyiséget adja meg, ami ahhoz szükséges, hogy ezek a gázok az elfogadható koncentrációra híguljanak.

Fotokémiai ózonkeltés (Photochemical Ozone Creation - POC) Ez az indikátor a „szmog” jelenség (bizonyos gázok fotokémiai oxidációja, amely ózont hoz létre) kialakulásában való közreműködést mutatja, és etilén (C2H4) gramm egyenértékben van megadva.

Levegő savasodása (Air Acidification - AA) A légkörben jelen lévő savtartalom, amelyet az eső tartalmaz. Az eső savasságának magas foka az erdőket károsítja. A savasodáshoz való hozzájárulást az érintett anyagok savkeltő képességéből számítják, és H+ egyenértékkel fejezik ki.

Víztoxicitás (Water Toxicity - WT) Ez az indikátor a víz toxicitását jellemzi. Az érték figyelembe veszi számos anyag általánosságban elfogadott koncentrációját a vízben, valamint az életciklus során felszabaduló anyagok mennyiségét. Az érték azt a vízmennyiséget adja meg, amely ahhoz szükséges, hogy ezek az anyagok az elfogadható koncentrációra híguljanak.

Veszélyes hulladék keletkezése (Hazardous Waste Production - HWP) Ez az indikátor a teljes életciklus (gyártás, kiszállítás, használat) során keletkezett, speciális kezelést igénylő anyagok mennyiségét jellemzi. A gyártási fázis során keletkezett speciális ipari hulladék például az elektromos áram előállításával kapcsolatos hulladék stb. Az érték kg-ban van kifejezve.

Életciklus-elemzések és környezeti indikátorok

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!