Környezeti megfelelőség

Újrahasznosítás


  • Újrahasznosítás

    Az APC by Schneider Electric környezetkímélő visszavételi és újrahasznosítás programokat kínál egyéni és üzleti ügyfelei részére. Ezek a programok megfelelnek a speciális regionális szabályzásoknak (pl. az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv, WEEE), emellett elősegítik a termékek életciklusa végén az újrafelhasználást, az újrahasznosítást és a környezetbarát hulladékkezelést.

    További információ

A RoHS-korlátozás alá eső anyagok


  • A RoHS-korlátozás alá eső anyagok

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EK/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS 2) megköveteli, hogy az APC by Schneider Electric a RoHS veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozásának megfelelő termékeket kínáljon, az európai piacra szánt érintett termékeket CE-jelöléssel lássa el, és a megfelelőséget Megfelelőségi nyilatkozattal bizonyítsa.

    További információ

REACH – különös aggodalomra okot adó anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-án hozott 1907/2006 jelű, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH) rendelete megköveteli, hogy az APC készítsen értékelést termékeiről annak meghatározásához, hogy azokban megtalálhatók-e bizonyos, különös aggodalomra okot adó anyagok, és ha igen, ezt hozza a vásárlók tudomására.

További tudnivalók

Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look
Supervisor engineer pointing the wind turbine

Embargós országokból származó nyersanyagok

2010 júliusa óta az Egyesült Államok Dodd–Frank Pénzügyi reform- és fogyasztóvédelmi törvényének 1502(b) szakasza az Egyesült Államokban bejegyzett összes vállalattól és beszállítóiktól megköveteli, hogy tegye nyilvánossá az embargós országokból származó nyersanyagok felhasználásának ellenőrzési láncát.   Az APC by Schneider Electric nem esik közvetlenül ezen törvény hatálya alá, de olyan vállalatok részére is értékesít, amelyekre érvényes ez a törvény. Az APC elkötelezte magát aziránt, hogy elkerülje az ilyen forrásból származó nyersanyagok használatát, és biztosítjuk ügyfeleink számára azon információkat, amelyekre ezen törvényi kötelezettség miatt szükségük van.

További információ

Minőségi és környezetvédelmi irányelvek

Az APC by Schneider Electric büszke arra, hogy az innováció, valamint a teljesítmény és a specifikációk folyamatos fejlesztése révén piacvezető termékeket és szolgáltatásokat biztosít ügyfeleinek. Elkötelezettek vagyunk a környezetért felelősséget vállaló üzletmenet mellett. A környezet megóvásával kapcsolatos elkötelezettségünkből fakadó fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy versenyképes és hatékony termékeket, illetve szolgáltatásokat kínáljunk.

További információ a minőségi és környezetvédelmi irányelvekkel kapcsolatban

Default Alternative Text