{}

Unsere Marken

FAQs durchsuchen

Co dělat, když Smart UPS indikuje přetížení?

Article available in these languages: Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Türkisch

Problém:
Pokud zatížení záložního zdroje překročí jmenovitou hodnotu kapacity zdroje, rozsvítí se indikátor LED přetížení a jednotka UPS bude vydávat nepřetržitý tón. Alarm zůstane zapnutý, dokud přetížení nezmizí.

Produktová řada:
Smart-UPS

Prostředí:
Všechny modely, všechna sériová čísla

Příčina:
Normální provoz

Řešení:
Odpojte zařízení které způsobuje přetížení od záložního zdroje.

Při přetížení může rovněž vybavit integrovaný výstupní jistič (pokud je jím ups vybavena). Odpojte zařízení způsobující přetížení od záložního zdroje, zatlačte jistič a znovu zapněte ups.

Pokud je k dispozici napájení a přetížení není tak závažné, aby došlo k vypnutí jističe UPS, bude zátěž stále napájena. Pokud dojde k vybavení jističe nebo se UPS pokusí přenést na baterii ve stavu přetížení, napájení zátěže se vypne.

Pokud indikátor přetížení zůstane svítit i bez připojené zátěže, UPS bude pravděpodobně poškozena a bude třeba ji vyměnit. Chcete-li problém vyřešit, obraťte se na technickou podporu APC.

APC Germany

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Smart-UPS On-LineSmart-UPS
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Smart-UPS On-LineSmart-UPS