Green Premium

Business Growth Concept, hands hold a growing seed
Společnost APC by Schneider Electric reaguje na zvýšený tlak zákonů na ochranu životního prostředí tím, že své produkty konstruuje s vyšší účinností, nižším obsahem nebezpečných látek a nabízí možnost jejich recyklace.

Ekologická značka Green Premium


  • Ekologická značka Green Premium

    Prostřednictvím firemního označení Green Premium se společnost APC by Schneider Electric zavazuje k publikování rozsáhlých a spolehlivých informací o environmentálních dopadech svých výrobků.

    Další informace

Produktu profilů na ochranu životního prostředí


  • Produktu profilů na ochranu životního prostředí

    Dokumenty Product Environmental Profile (PEP) vydávané společností APC by Schneider Electric upřesňují environmentální aspekty produktů během jejich životního cyklu. Aby bylo možno zajistit transparentnost a ověření předkládaných informací, dodržují dokumenty PEP i proces jejich přípravy normu ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

    Více informací o normě ISO14025 Více informací o dokumentu EcoPassport

Hodnocení životního cyklu a environmentální ukazatele

Společnost APC by Schneider Electric si pro analýzu úplného životního cyklu svých produktů vybrala softwarový nástroj Environmental Information & Management Explorer (EIME). Tento nástroj byl vyvinut speciálně pro potřeby elektrotechnického a elektrického odvětví a zahrnuje environmentální indikátory upřesňující stav životního prostředí a dopadů na lidské zdraví.

Další informace

Aerial view of a water plant