Naše značky

Odpovědnost dodavatele

Aerial view of a water plant

Jako globální společnost musí APC by Schneider Electric vyhovět řadě regulatorních požadavků, tržním tlakům ze strany iniciativ zaměřených na oblast udržitelnosti a potřebám našich zákazníků. Proto musíme vyžadovat podrobnější informace o materiálech a součástkách, které používáme. Proto musíme po dodavatelích chtít, aby nám dodávali nejenom materiály vyhovující předpisům, ale také všechny údaje potřebné k prokázání tohoto souladu, a to nejlépe v digitální podobě.

Dodavatelé by měli být připraveni na naše žádosti o dodání údajů o splnění předpisů reagovat promptně a vyčerpávajícím způsobem. Často využíváme ke sběru údajů služeb třetích stran. Dodavatelé by na jejich žádosti měli reagovat stejně jako na oficiální přímé žádosti společnosti.

Data týkající se v souladu s předpisy by měla být považována za součást ostatních údajů o produktu, a jejich důležitost není o nic nižší, než je tomu u ostatních parametrů na produktovém listě. Dodavatelé by se měli maximálně snažit prokázat soulad prostřednictvím jasných, přesných a vhodných metod vykazování.

Je nám jasné, že odpovídat na tyto komplexní požadavky na údaje může být náročné. Jsme připraveni pomoci. Potřebujete-li doplňkové informace ohledně plnění předpisů na ochranu životního prostředí ze strany APC a o tom, jaký dopad mohou mít na vaše podnikání, obraťte se prostřednictvím našeho týmu podpory na naši kancelář Environmental Stewardship Office.

Informace o závazcích společnosti Schneider Electric vůči dodavatelům

Více informací

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!