Důležité aktuální informace pro zákazníky a partnery

Splnění očekávání našich zákazníků a partnerů je jednou z priorit společnosti Schneider Electric.

Splnění očekávání zákazníků je pro společnost Schneider Electric klíčovou prioritou. Vzhledem k tomu, že obavy z onemocnění COVID-19 (koronaviru) rostou, chceme vás ujistit, že sledujeme celosvětový vývoj situace, dodržujeme předpisy místních zdravotních a vládních orgánů a že vše průběžně vyhodnocujeme a reagujeme na případné změny.

Náš plán kontinuity provozu (BCP) byl testován a implementován v postižených oblastech.

Tento plán zahrnuje:

Ochranu zdraví a bezpečnosti
 • Upřednostnění bezpečnosti našich zákazníků a zaměstnanců
 • Pravidelnou komunikaci se zaměstnanci v otázkách bezpečnosti, hygieny, možností vzdáleného přístupu a alternativních pracovišť s případným využitím nástrojů pro práci na dálku.
 • Koordinaci s našimi zákazníky před návštěvami na pracovišti s cílem zajistit sladění procesů a požadavků a všeobecné bezpečnosti.
 • Zavádění specializovaných bezpečnostních postupů pro zástupce poskytující terénní služby v souladu s nejnovějšími pokyny a předpisy místních zdravotnických orgánů.
Služby řízení dodavatelského řetězce a životního cyklu
 • Ve spolupráci s našimi dodavateli, dodavateli energií a partnery vyhodnocujeme možnosti zajištění trvalého poskytování služeb a provádíme průzkum případných alternativních zdrojů dodávek.
 • Podporu navazujících způsobů přepravy
 • Vyvážení dotčených celosvětových zásob
 • Správa skladových zásob a dodávek servisních dílů
 • Využití našich celosvětových výrobních kapacit při přesunu výroby tam, kde je možná
 • Případně zajištění kapacity letecké nákladní dopravy
IT infrastruktura
 • Dbáme o to, aby členové týmu při práci na dálku používali zabezpečené počítače společnosti, a aby se k naší síti připojovali pomocí zabezpečené sítě VPN.
Provoz společnosti Schneider Electric splňuje kritéria základní kritické infrastruktury stanovená většinou vlád. I když nepředpokládáme, že dojde k přerušení našich činností, místní vládní orgány mohou požadovat přijetí dočasných opatření za účelem omezení šíření nákazy. V takových případech dodržujeme místní zákony a většinou žádáme místní orgány o podporu při udržování zásadních obchodních činností coby základu podnikání pro naše komunity.

Ačkoli je obtížné předvídat dopad situace kolem onemocnění COVID-19, buďte si prosím jisti, že disponujeme lidskými zdroji, technologiemi a nástroji, které zajistí vaši obslužnost i v této neobvykle náročné době. Jsme připraveni s vámi spolupracovat na řešení vašich zákaznických potřeb a poptávek.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte zákaznické centrum.

Prohlédněte si nejnovější zprávy od společnosti Schneider Electric

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!