V rámci záručních služeb

Stav záruky systému UPS

Krok 1: Zvolte typ > Krok 2: Výsledky

Použijte tento nástroj pro kontrolu platnosti tovární záruky společnosti APC pro tuto jednotku UPS. V níže uvedeném seznamu vyberte číslo modelu UPS APC (použijte filtr rodiny produktů pro snazší vyhledávání) nebo jej zadejte do níže uvedeného pole. Poté zadejte sériové číslo produktu. Z těchto informací může společnost APC určit, zda je/není tovární záruka pro vaše jednotku UPS ještě platná. Nejste-li si jisti, kde najít číslo modelu a sériové číslo vaší jednotky UPS, <a href="##" onclick="HelpWindow('war_help_sm');return false;" >klepněte zde</a>.

Krok 1
Vyhledání čísla modelu
Číslo modelu lze najít na štítku na spodní nebo na zadní straně produktu. Umístění štítku a také posloupnosti písmen a číslic se může podle modelu a typu produktu měnit.

Číslo modelu

Sériové číslo
příklad samolepky s čárovým kódem
Krok 2
Případně vyberte model ze seznamu


 • Zadejte sériové číslo

 • Sériové číslo záložního zdroje:

  Služby v rámci záruky

  Produkty společnosti APC jsou podporovány komplexními zárukami a zásadami, které vám od prvního okamžiku dávají naprostý klid. Většina produktů APC je dodávána ve Spojených státech a Kanadě se standardní dvouletou komplexní zárukou. V závislosti na vaší poloze nebo produktu můžete místo toho mít jednoletou nebo tříletou záruku. Další informace získáte v průvodní dokumentaci k vašemu produktu.

  Rozšířené záruky a servisní programy jsou k dispozici také zde Klikněte sem pro podrobnosti.

  Opravy nejsou k dispozici ve všech oblastech. Obraťte se na místního technického odborníka společnosti APC (on-line/via phone) od něhož se dozvíte více.

  Standardní služby v rámci záruky

  Zákazníci, kteří mají problémy s produkty APC, by se měli pokusit vyřešit tyto problémy pomocí procesu eskalace problému k technické podpoře společnosti APC.

  1. Podívejte se na řešení na stránce APC Znalostní báze technické podpory
  2. Kontaktujte technickou podporu společnosti APC on-line
  3. Kontaktujte technickou podporu společnosti APC telefonicky

  Programy záručních služeb pokrývají problémy definované v uživatelské příručce k instalaci a provozu. U záručních služeb mají zákazníci několik možností. Přečtěte si uživatelskou příručku k produktu o délce záruky.

  Kdo by měl používat standardní záruční služby

  Zákazníci, kteří vyžadují servis během stanovené záruční doby, by měli používat záruční služby.

  Jak fungují standardní záruční služby

  Zákazníci mohou vadné produkty vrátit společnosti APC na výměnu nebo opravu během standardní záruční doby. Vadné výrobky budou vyměněny nebo opraveny a vráceny zákazníkovi. Zákazníci, kteří chtějí zpátky raději původní jednotky než jednotky náhradní kvůli přiřazeným evidenčním štítkům a nastaveným odpisovým plánům, musí tuto potřebu uvést při prvním kontaktu s APC. Standardní praxe společnosti APC je nahrazovat původní jednotky náhradními továrně repasovanými jednotkami. Záruka na repasované jednotky dodané v rámci záručního servisu je 90 dní nebo zbývající část původní záruční doby, podle toho, která doba je delší. Opravené jednotky nesou zůstatek původní záruční doby.

  Výhody standardního záručního servisu

  V případě problémů zjištěných během prvních 30 dnů provozu společnost APC nahradí vadné jednotky novými jednotkami a zaplatí všechny související přepravní náklady. V případě závad zjištěných po uplynutí 30 dnů poskytuje standardní služba rychlou výměnu zasláním náhradní jednotky nebo, je-li to požadováno, opravou původního zákaznickova UPS. U společností s připevněnými evidenčními štítky a stanovenými odpisovými harmonogramy může být důležité získání původní jednotky a nikoliv náhradní.

  Možnost výměny následující den

  Kdo by měl použít možnost výměny následující den

  Zákazníky, kteří si vybírají možnost výměny následující den dalšího odběru, navštíví autorizovaný zástupce společnosti APC, který na místo zákazníka dodá náhradní jednotku a odveze vadnou jednotku. Zákazníci, kteří zavolají do 12:00 singapurského času, dostanou svou náhradní jednotku další pracovní den. Zákazníci, kteří zavolají po 12:00 Singapurského času, dostanou svou jednotku ve dvou pracovních dnech.

  Jak funguje volba výměnu následující den

  Tato volba vyžaduje, aby byl zákazník přítomen na místě v dohodnutém čase, aby přijal dodávku náhradní jednotky. Pokud zákazník není přítomen

  Next Day Drop-Off Option

  Who Should use Next Day Drop-Off Option

  Customers choosing the next day drop-off option will receive a visit from an APC authorized representative who will deliver a replacement unit to the customer's site while picking up the defective unit. Customers who call before 12:00 p.m. Singapore time will receive their replacement unit the next business day. Customers calling after 12:00 p.m. Singapore time will receive their unit in two business days.

  How Does the Next Day Drop-Off Option Work

  This option requires that the customer be present on site at the agreed upon time to accept delivery of the replacement unit. If the customer is not present upon arrival of the APC authorized representative, it will be the customer's responsibility to reschedule the delivery/pickup by calling Technical Support. Deliveries not rescheduled within 7 days will be considered completed and will receive no further action from APC. Customers declaring the need for the return of the original unit will receive the original unit back within 7 days of pickup.

  Benefits of the Next Day Drop-Off Option

  For problems found within the first 30 days of operation, APC will replace defective units with new units and pay all associated shipping charges. For defects found after 30 days, next day drop-off service offers quick turnaround time by sending a replacement unit or, if requested, repairing of the customer's original UPS system. For companies with assigned asset tags and set depreciation schedules, getting the original back rather than a replacement may be important.

  Important Note: At the time of delivery, the faulty unit must be electrically de-installed and ready to be removed from the customer site. Customers who have not electrically de-installed the faulty unit prior to the arrival of the APC representative will be required to reschedule the replacement delivery and will be charged a no trouble found service fee. APC is not responsible for the electrical de-installation of faulty units, but may perform this service on a Time and Materials basis at the customer's request.

  For further information on our Time and Materials policy, please refer to APC's Terms and Conditions document.