• Default Alternative Text

  Průvodce, který vám pomůže vybrat bateriový záložní zdroj UPS, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Default Alternative Text

Co je nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)?

Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) nabízí zaručenou ochranu napájení připojené elektroniky. Když je napájení přerušeno nebo kolísá mimo bezpečnou úroveň, UPS okamžitě zajistí čistý záložní výkon z baterie a přepěťovou ochranu pro připojená citlivá zařízení.

APC, vlajková loď značky Schneider Electric, nabízí různá zdroje UPS pro počítače a periferní zařízení, sítě a servery i datová středska a podobná zařízení.

Prohlédněte si všechny naše produkty UPS

Potřebujete pomoc při výběru bateriového záložního zdroje UPS?

Použijte náš nástroj UPS Selector, který vám poskytne doporučení, který bateriový záložní zdroj UPS se hodí pro váš domov nebo firmu.
UPS Selector

Proč potřebujete UPS ve svém domě nebo ve firmě?

Domů: Elektronická zařízení, na která se denně spoléháte při komunikaci, ochraně bezpečnosti a zábavě, jsou ohrožena poškozením a poruchou způsobenou neočekávanými výpadky napětí, kolísáním napětí nebo jinými poruchami napájení. UPS poskytuje bateriové záložní napájení a ochranu elektronických zařízení, jako jsou:

 • Bezdrátová síťová zařízení (směrovače, modemy)
 • Počítače
 • Televize
 • Zabezpečovací systémy
 • Herní konzole
 • Mobilní zařízení

Další informace o našich řešeních pro domácnosti

Default Alternative Text
Default Alternative Text

Podnikání: Prostoj způsobený výpadky elektrické energie je pro každého frustrující, ale může finančně poškodit podnik nebo organizaci. Každý rok dochází ke ztrátém ve výši miliard dolarů kvůli prostojům způsobeným výpadky napájení, kterým by mohly záložní zdroje UPS zabránit. Pro společnosti z Fortune 1000:

 • Průměrné roční náklady na neplánované odstávky se pohybují mezi 1,25 a 2,5 miliardami dolarů
 • Průměrné hodinové náklady způsobené poruchou infrastruktury: 100.000 dolarů
 • Průměrné hodinové náklady způsobené selháním kritické aplikace: 500.000 — 1 milion dolarů

Malé až středně velké podniky mohou být nejvíce finančně ohroženy kvůli své omezené schopnosti vytvářet příjmy během prostojů.

Další informace o našich řešeních pro firmy

Jakou velikost UPS potřebujete?

Elektronika má maximální jmenovitý výkon ve wattech i ve VA (volt-amperech). Připojená zařízení nesmí překročit žádnou z těchto hodnot. Watty měří skutečný výkon, který zařízení čerpá, zatímco volt-ampéry jsou násobkem napětí napájejícího zařízení a proudu, který zařízení využívá.

Chcete-li pomoci určit velikost UPS, použijte, prosím, náš nástroj UPS Selector

Default Alternative Text
Default Alternative Text

Výkonový faktor

U počítačů a jednotek UPS se mohou hodnoty kapacity ve wattech a VA výrazně lišit, i když hodnota ve VA je vždy stejná nebo vyšší než hodnota se wattech. Poměr wattů a VA se nazývá „účiník“ a vyjadřuje se buď jako číslo (tj. 0,8) nebo v procentech (tj. 80%). Při dimenzování UPS pro vaše specifické požadavky je nejdůležitější výkonový faktor. Obecně by váš UPS zdroj měl mít výstupní výkonovou kapacitu ve wattech o 20–25% vyšší než celkový příkon kteréhokoli připojeného zařízení.

Chcete-li se dozvědět více o výkonovém faktoru, přečtěte si náš článek

Na jak douhou dobu potřebujete podporu připojených zařízení?

To záleží na tom, co chcete svým UPS zálohovat. Doba provozu (runtime) znamená dobu, po kterou může UPS napájet připojené zařízení v případě přerušení napájení. Čím více zařízení máte připojeno k UPS, tím méně času budete mít k dispozici, takže je důležité se ujistit, že váš UPS poskytuje záložní napájení pouze vašim nejdůležitějším zařízením.
Default Alternative Text

Jaké jsou některé klíčové funkce, kterým je potřeba porozumět při výběru systému UPS?

Základní

Uživatelsky vyměnitelné baterie – Zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje vyškoleným uživatelům provádět upgrady a výměny baterií. Výstupy pouze pouze s přepěťovou ochranou – Chraňte sekundární elektroniku před přepětím a špičkami, aniž by se snížila kapacita baterie používané k provozu primární elektroniky během výpadků. Indikátoru blížíce se poruchy zapojení – LED indikátor, který informuje uživatele o potenciálně nebezpečných potížích s elektroinstalací v obvodech ve zdi. Odsazené výstupy na transformátorovém bloku – Chraňte zařízení, aniž byste zabránili přístupu do jiných zásuvek. Automatický automatický test – Pravidelná kontrola baterie, která zajišťuje včasnou detekci baterií, které potřebují výměnu.

Rozšířené

Automatická regulace napětí (AVR) – Poskytuje vysokou dostupnost aplikací tím, že koriguje nízké a vysoké napětí bez použití baterie. Čistý sinusový výstup při provozu na baterii – Simuluje napájení ze sítě a poskytuje nejvyšší stupeň kompatibility pro aktivní servery PFC (s upraveným účinníkem) a citlivou elektroniku. SmartSlot – Přizpůsobuje možnosti UPS pomocí karet pro správu sítě. Škálovatelná doba běhu – Umožňuje dodatečnou dobu běhu podle potřeby pomocí externích bateriových jednotek. Úprava napájení – Chrání připojená zařízení před přepětím, špičkami, blesky a jinými poruchami napájení.

Pokročilé

Nastavitelné body přenosu napětí – Maximalizují užitečnou životnost baterie rozšířením vstupního napěťového okna nebo zpřísněním regulace výstupního napětí. Kompenzované nabíjení baterie – Prodlužuje životnost baterie tím, že reguluje nabíjecí napětí podle teploty akumulátoru. Inteligentní správa baterií – Maximalizuje výkon, životnost a spolehlivost baterie díky inteligentnímu přesnému nabíjení. Předpovědi selhání oznámení – Poskytují analýzu včasných upozornění na poruchy a zajišťuje proaktivní výměnu součástí. Externí baterie typu Plug-and-Play – Zajišťují čisté, nepřerušované napájení a produžují dobu provozu na UPS.

 • Proti jakým stavům napájení chrání bateriový záložní zdroj UPS?

  Mnoho problémů s elektrickou energií je způsobeno událostmi v komerční elektrické síti, která je se svými tisíci kilometry přenosových vedení vystavena škodám způsobeným změnami počasí, jako jsou hurikány, bouře, sněžení, led a záplavy, stejně jako selháním zařízení a dopravními nehodami. Projděte snímky, na kterých najdete další informace o typech poruch napájení, proti kterým vaše zařízení chrání bateriový záložní zdroj UPS.

  Lightning storm over Port Lincoln. South Australia South Australia Power Network SAPN customer story
 • Přechodné

  Potenciálně nejškodlivější typ poruch napájení; přechodové charakteristiky způsobují okamžité změny proudu, napětí nebo frekvence.

  Default Alternative Text
 • Přerušení

  Přerušení napájení představují úplnou ztrátu napájecího napětí nebo zátěžového proudu.

  Default Alternative Text
 • Pokles napětí

  Snížení střídavého napětí na daném kmitočtu (sag) jsou zpravidla způsobena spuštěním zařízení s vysokým výkonem nebo poruchami systému.

  Default Alternative Text
 • Podpětí

  Podpětí jsou důsledkem dlouhodobých problémů, které vytvářejí snížení napětí. Dočasná snížení výkonu trvající déle než minutu.
  Říká se jim také výpadky.

  Default Alternative Text
 • Zvýšení napětí

  Opak snížení napětí se označuje jako „swell“ a vyznačuje se zvýšením střídavého napětí.
  Běžnými zdroji tohoto problému jsou neutrální připojení s vysokou impedancí a náhlá snížení zatížení.

  Default Alternative Text
 • Přepětí

  Přepětí ve formě delšího mírného zvýšení napětí nebo napěťové špičky mohou být přechodná nebo trvalá a mohou být nebezpečná. To je běžné v sezónních oblastech, kde dochází mimo sezónu ke snížení spotřeby energie.

  Default Alternative Text
 • Deformace vlnové křivky

  Existuje pět typů zkreslení křivky:

  1. DC posunutí
  2. Harmonické
  3. Interharmonické
  4. Vruby
  5. Šum

  Default Alternative Text
 • Změny frekvence

  Změny toku střídavého proudu (AC) a změny kmitočtu mohou nastat u silně zatěžovaných generátorů nebo při nedostatečné energetické infrastruktuře.

  Default Alternative Text
 • Kolísání napětí

  Série změn napětí nebo cyklických změn mezí napěťového vlnění, obecně pod 25 Hz.

  Default Alternative Text
 • Více informací

  Další informace o různých typech problémů s napájením naleznete v našem článku „Sedm typů problémů s napájením“

  Klikněte sem
  Default Alternative Text

  Počítače a periferie

  Bateriový záložní zdroj a přepěťová ochrana pro počítače, domácí sítě, externí úložiště, hry, domácí servery a další.

  Sítě a servery

  Dostupnost a správa napájení od základních zařízení po vysoce výkonné servery, úložné systémy a systémy podnikový sítí.

  Datová střediska a zařízení

  Ochrana třífázového napájení s plně integrovanými řešeními pro celofiremní sítě, datová střediska, kritické systémy a průmyslové/výrobní procesy.

  Speciální aplikace

  Zabezpečte napájecí systémy pro speciální jednofázové aplikace včetně průmyslových kontrol, obnovitelných zdrojů energie, námořních, telekomunikačních a dalších konfigurací.

  Správa UPS

  Software, karty pro správu sítě a periferie pro správu UPS a bezpečné vypnutí systému.

  Náhradní baterie pro UPS

  Náhradní baterie (RBC) pro záložní zdroje Back-UPS, Smart-UPS a Smart-UPS On-Line.