Naše značky

Řešení problémů virtualizace

Jak řešit běžné virtualizační výzvy, se kterými se setkávají malé a střední podniky?

Virtualizovali jste svou serverovnu, a co teď? Běžné problémy, se kterými se malé a střední podniky setkávají, a jak je řešit

Přestože je virtualizace serverů jako nástroj pro konsolidaci IT oblasti společnostem k dispozici po mnoho let, nebyla tato technologie až donedávna široce přijímána. Pokud však toto řešení menší firmy přijmou, mnohé z nich moc nevědí, kde začít, co se týče správného návrhu, údržby a optimalizace jejich IT infrastruktury. Je mnoho informací, jak dosáhnout těchto cílů ve větších datových centrech, ale jen velmi málo pokynů pro malé a středně velké podniky. Správné poradenství je ještě důležitější pro malé a střední podniky, které mají zpravidla méně zdrojů a zkušeností na to, aby správně navrhly a spravovaly svou IT infrastrukturu. IT infrastruktura malých a středních podniků neznamená jen jejich napojení na data v cloudu, ale také důležitou součást kontinuity a úspěchu v podnikání.

Tento příspěvek se bude zabývat běžnými problémy, se kterými se malé a střední podniky setkávají ve snaze o dosažení energetické úspornosti a maximalizaci operací v kabelových rozvodnách a serverovnách, a navrhuje také řešení a osvědčené postupy pomáhající při překonávání těchto problémů.

Problém 1: Ochrana a organizace konsolidovaných virtualizovaných serverů a síťových zařízení

Malé a střední podniky, které mají část nebo všechny servery a procesy virtualizované, učinily rozhodující krok k zefektivnění své IT infrastruktury, avšak zařízení zbylé po virtualizaci, přestože je ho méně, je ještě důležitější, než kdy předtím, a potřebuje ochranu. Provoz IT zařízení v jednom místě může navíc vést ke komplikacím s dostupností.

Řešení: Malé a střední podniky mohou zajistit provoz důležitých serverů ve správných podmínkách pomocí rackových skříní zkonstruovaných právě pro servery a síťové prostředí. Vybavení tohoto typu skříní (včetně kabeláže a rozvodů napájení) umožňuje lepší organizaci, zmírňuje lidské chyby při odstraňování problémů a pomáhá izolovat proudění teplého a studeného vzduchu.  Malé a střední podniky musí také udržovat dostupnost místního zařízení tím, že ho chrání před výpadky proudu a fyzickými, environmentálními a bezpečnostními riziky pomocí napájecích jednotek (PDU) a záložních zdrojů (UPS). Některé typy PDU umožňují přizpůsobitelné řízení výkonu a aktivní monitoring, aby se zabránilo neoprávněnému použití jednotlivých vývodů a nedošlo k přetížení obvodu. UPS systémy zajišťují provoz v případě výpadku proudu a udržují provozuschopnost kritických výpočetních a komunikačních zařízení.

Problém 2: Bezpečné vypnutí virtuálních serverů

Realizace a správa virtuálního prostředí se neustále zjednodušuje, je však stále závislé na důležité podpoře napájení a chlazení z IT infrastruktury, která může být náchylná k výpadkům dodávky elektrické energie.

Řešení: V ideálním případě bude každé IT zařízení používat buď generátor nebo rozšířené akumulátory s UPS, aby se zajistila co nejdelší doba provozu v případě delšího výpadku proudu.  Pokud však žádné z řešení není dostupné, může být software a předkonfigurované zařízení pro bezpečné odstavení, jako jsou systémy UPS nebo PDU, neobyčejně užitečné při ochraně serverů, aplikací a dat proti poškození. Vyberte si řešení s možností dálkové správy a aktivních oznámení a upozornění na problémy s napájením, výpadky proudu a životností baterie.

Problém 3: Umístění IT a síťových zařízení mimo vyhrazený prostor IT

Nespecializované IT prostory, které mnoho malých a středních podniků používá pro své IT vybavení, mohou trpět nedostatkem volného místa pro umístění nových IT zařízení.

Řešení: Využití skříní určených speciálně pro instalaci zařízení v nespecializovaných prostorách může poskytnout stejné možnosti napájení, chlazení a ochrany, jaké byste měli ve vyhrazeném IT prostoru. Zvukotěsné skříně vybavené ventilátorem s UPS systémy a správou kabeláží poskytují důležité záložní napájení a schopnost dálkového monitorování, a zároveň poskytují blízké a organizované rozmístění, které se snadno instaluje a udržuje.

Problém 4: Minimalizace potřebné podlahové plochy

Zajištění zařízení může být při nedostatku podlahové plochy obtížné a představuje problém, který řeší mnohé malé a střední podniky.

Řešení: V prostředí IT, kde není k dispozici podlahová plocha, je ideálním řešením montáž na stěnu. Hledejte řešení, která jsou učena k tomu, aby snadno pojmula všechny typy zařízení a dodávají se s reverzibilními montážními lištami umožňujícími více možností montáže. Skříně, které se odklápějí ode zdi pomocí čepu, zajišťují snadnější přístup k zařízení při údržbě a montáži. V ideálním případě nabídne výška stojanu 13U dost místa pro distribuovaná zařízení, která zajistí připojení budovy.

Problém 5: Maximální využití vašeho prostoru: instalace IT zařízení ve stísněných prostorách a rozšíření kapacity serverovny

Menší stojany omezují množství a dostupnost zařízení, které lze v síťové skříni instalovat, zatímco velká zařízení jsou těžkopádná a nevhodná pro těsné rohy a malé skříně, které se v IT prostorách malých a středních podniků běžně vyskytují.

Řešení: Využijte flexibilní řešení, která umožňují rychlou škálovatelnost, mají nízké náklady a umožňují co nejlépe využít prostor bez ohledu na tvar nebo velikost plochy. Štíhlé dvousloupkové stojany a monitorovací zařízení umožňují optimální organizaci a eliminují potřebu vstupovat do stísněného IT prostoru. Vertikální kabelové manažery také udržují organizovanost kabelů, a zjednodušují tak vedení a instalaci kabelů. Software pro dálkový monitoring poskytuje centralizovaný pohled na využití stávajícího zařízení pro plánování kapacity i pro účely optimalizace.

Problém 6: Optimalizace prostoru v konsolidované serverovně

Konsolidace zařízení bez přeorganizování nebo změny IT prostoru může zbytečně zvyšovat náklady na napájení a chlazení.

Řešení: Instalace snadno škálovatelné architektury pro serverovny využívá výhody prostor, které již mají chladicí zařízení. Jednoduchá opakovatelná architektura pro instalace ve 3 kVA přírůstcích poskytuje ochranu napájení pomocí UPS na úrovni stojanu a dostatek zásuvek pro kombinaci serverů a síťových zařízení.

Problém 7: Kontrola nákladů u malých serveroven a síťových skříní

Zajištění ochrany, vhodného chlazení a dostupnosti IT zařízení může být drahé, a to zejména pro malé a střední podniky, které nemají pro síťové skříně velký rozpočet.

Řešení: Stojanová řešení začínající již od 400 dolarů jsou vhodná pro zařízení umožňující optimální chlazení a snadnou instalaci. Čtyřsloupkový stojan s otevřeným rámem představuje snadný způsob, jak udržet zařízení organizované a v prostoru.

Tento praktický a srozumitelný návod umožňuje malým a středním podnikům vyřešit problémy související s instalací IT zařízení v menších prostorách a zvýšit efektivitu, zracionalizovat provoz a zlepšit ochranu zařízení. Snížení rizika odstávek vede také k ziskovějšímu podnikání a větší spokojenosti zákazníků.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!