Naše značky

Šest typů poruch napájení, které mohou způsobit výpadek vašeho výpočetního systému

Studie provedená výzkumným ústavem Electric Power Research Institute zjistila, že podniky ztrácí mezi 104 a 164 miliardami USD ročně v důsledku přerušení dodávky elektrického proudu a dalších 15–24 miliard USD kvůli jiným problémům s napájením. Není těžké pochopit, kde se tato čísla berou. Představte si jenom, kolik by vaši firmu stál výpadek jednoho nebo dvou dnů. I výpadek pouhé jedné hodiny si může někde vybrat značnou daň. 

Přesto mnoho firem ne zcela chápe všechny různé druhy elektrických poruch, které mohou ohrozit jejich serverovny. I když ochrana před živelnými pohromami, jako jsou hurikány a povodně, je jistě důležitá, existuje mnoho daleko méně patrných poruch napájení, které vás mohou potkat. V této stati se chci zmínit o šesti z nich.

1. Přechodný jev
Přechodné jevy jsou potenciálně nejnebezpečnější ze všech poruch. Spadají do dvou podkategorií: impulzní a oscilační. Impulzní přechodné jevy jsou nejběžnějším typem změny, zahrnující náhlou událost, která zvýší nebo sníží napětí a/nebo proud často trvající méně než 50 nanosekund. Jsou to jevy způsobené blesky, špatným uzemněním, spínáním indukčních zátěží, odstraňováním závad v rozvodně a dalšími problémy. Impulzní přechodné jevy mají často za následek poškození dat a fyzické poškození zařízení.

Oscilační přechodné jevy způsobují velmi rychlý střídavý nárůst a pokles elektrického signálu, často při náhlém odpojení zátěže, jako je motor nebo kondenzátor. Běžným problémem, který je spojený s kapacitním spínáním, je vypínání pohonů s nastavitelnými otáčkami (ASD).

2. Výpadek
Výpadek proudu je kompletní ztráta napájecího napětí nebo proudové zátěže trvající od 0,5 do 30 cyklů (mžikové), od 30 cyklů do 2 sekund (chvilkové), 2 sekundy až 2 minuty (dočasné) nebo více než 2 minuty (trvalé). Běžným příkladem přerušení proudu je, když všechny elektronické přístroje a světla v domě na krátkou dobu zhasnou. V domácnosti je to nepříjemné, avšak v podnikovém prostředí může být podobný výpadek proudu velmi nákladný, protože takovéto přerušení může vést k poškození nebo úplné ztrátě dat.

3. Pokles nebo podpětí
Je obvykle způsobeno vadami v systému nebo zapnutím zátěže s vysokými spouštěcími proudy. Pokles je snížení střídavého napětí na dané frekvenci, trvající od 0,5 cyklů do jedné minuty. Představte si pokles tlaku vody při puštění několika baterií v jedné domácnosti. Poklesy mohou v průběhu času způsobit značné škody na zařízení .

Podpětí, které je charakterizováno potemněním světel, je výsledkem dlouhodobých problémů se stabilitou dodávky elektřiny, které vedou ke krátkodobým poklesům. Podpětí může vést k poruše nelineární zátěže, jako je například počítačové napájení.

4. Přepětí
Opakem poklesu napětí je přepětízpůsobené nárůstem střídavého napětí v trvání 0,5 cyklů až 1 minuty. Běžným zdrojem jsou nulová připojení o vysoké impedanci, náhlá snížení velkých zátěží nebo poruchy v jedné fázi u třífázového zařízení. Stejně jako poklesy, škodlivé účinky přepětí – degradace elektrických kontaktů a poškození polovodičů – zůstávají obvykle bez povšimnutí po delší dobu. Nicméně okamžité a znatelnější důsledky jsou blikání světel a chyby v datech.

Podobně jako podpětí je i přepětí výsledkem dlouhodobých problémů, které vytvářejí dočasná elektrická přepětí. Přepěťové podmínky mohou vytvářet vysoký odběr proudu a způsobit přehřátí a únavu zařízení.

5. Zkreslený průběh vln
Zkreslený průběh je jakákoli změna kvality elektrické energie ovlivňující tvar vlny napětí nebo proudu. Existuje pět základních typů zkreslení průběhu: kompenzace stejnosměrného proudu, harmonické zkreslení, meziharmonické, zkreslení ve tvaru zářezu (notching) a šum. V různé míře mohou všechny tyto nedostatky způsobit poškození nebo narušení IT zařízení.

6. Kolísání napětí
Kolísání napětí je řada malých, nahodilých změn v napětí způsobená jakoukoli zátěží vyznačující se výraznými změnami proudu. Běžným příznakem je blikání klasických žárovek.

Samozřejmě existují způsoby, jak se chránit proti každému z těchto typů poruch dodávky elektřiny, často za použití záložního zdroje UPS, záložního generátoru, přepěťové ochrany, úpravy elektrického vedení, řádného uzemnění a další. Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých typech poruch dodávky elektřiny a jak se před nimi chránit, přečtěte si bílou knihu č. 18 APC by Schneider Electric „Sedm typů problémů dodávky elektřiny.“

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!