Naše značky

Cesta k přísné disciplíně provozních procesů

Autor: Jamie Bourassa

Většina firem se někdy pokusila realizovat disciplínu provozního procesu (OPD) za účelem dosažení nejvyššího cíle: vštípit každému zaměstnanci znalosti a odhodlání provádět pokaždé všechny úkoly správným způsobem. V nějakém okamžiku se však tento proces pravděpodobně zadrhl a zbyly nesplněné cíle, frustrovaní zaměstnanci a zklamaní manažeři.

S blížícím se koncem roku je nyní dobrá doba na prozkoumání několika tipů a strategií, které vám pomohou, aby vaše další realizace OPD byla úspěšná a trvalá. Takové úsilí by za to mělo stát. Podle výzkumu, který společnost LOGICnow provedla pro své partnery platformy MAXfocus je použití pečlivě provedeného OPD často klíčovou charakteristikou vynikajícího řízení úspěšných programů (MSP)

Různé OPD se hodí pro různé společnosti. Například společnosti DuPont, Chevron, Accenture mají své verze. Konzultant managementu Wilson Perumal popisuje několik pilířů, které lze snadno vylepšit pro podporu základů vašeho OPD, a to bez ohledu na velikost vaší společnosti.  Menší firmy mohou z disciplíny těžit stejně jako ty větší.  Ať zvolíte jakýkoli přístup, před vypracováním plánu je nutné zavést několik základních principů. To jsou základní kroky, které společnosti obvykle neudělají, zejména malé firmy bez personalistické nebo manažerské pozice.

  • Jasně stanovte divizi nebo oblast, na kterou bude OPD zaměřena. Třebaže v každém zaměstnanci by měla být hluboce zakořeněná celková mise společnosti, jednotlivá oddělení pracují nejlépe s vlastními stimuly, vzděláváním nebo cíli.
  • Popište úkoly, jejichž splnění se u jednotlivých zaměstnanců očekává za účelem dosahovaní nejlepších možných výsledků.
  • Pevně stanovte cíle pro každého zaměstnance. Jejich výsledky zhodnoťte alespoň jednou za čtvrtletí. To poskytuje možnost realizovat změny nutné pro vylepšení nízkých výkonů nebo upravit úkoly potřebné k dosažení požadovaného cíle.
Nejdůležitějším faktorem úspěšného OPD je plné zapálení a odhodlání na straně vedení firmy. Kontradmirál Arleigh Burke , jehož studie z roku 1950 Disciplína v americkém námořnictvu položila základy pro velkou část dnešní moderní OPD, připisoval všechny hlavní případy porušení kázně v námořnictvu čtyřem hlavním faktorům, z nichž každý je způsoben selháním ve vedení. Zamyslete se nad pocity zmaru a narušení disciplíny, které jste zažili ve společnostech, u kterých jste pracovali. Je vysoce pravděpodobné, že pocházely z jednoho z těchto problémů.
  1. Nedostatek informací: Podřízení nebyli průběžně informováni o problémech, nebo důvodech, proč organizace podnikla určité kroky.
  2. Nezájem: Nadřízení měli malý zájem nebo znalosti o problematice jejich podřízených nebo o tom, co vlastně dělají. Dovednosti a odborná příprava byly zbytečné; narušila se disciplína.
  3. Laxní příkazy: Každý, od nejvyššího vedení až dolů, musí vědět, kde se nalézá a co se od něj očekává. Každý malý detail přispívá k efektivnímu a významnému výsledku.
  4. Nestabilita Neschopnost adekvátně plánovat změny (jako provozní nebo plánovací) nebo správně/spravedlivě zacházet s povýšením nebo pracovním hodnocením podkopává morálku a nakonec i disciplínu v pracovních pozicích

Žádný OPD plán nepřinese perfektní výsledky a všechny z nich vyžadují roční hodnocení silných a slabých stránek. Avšak plán založený na pevných základech a vypracovaný odhodlaným a pečujícím vedením může zvýšit věrnost, produktivitu, směr myšlení a zapojení zaměstnanců, spokojenost zákazníků a celkovou provozní dokonalost.  Vysoce výkonné společnosti vědí, jakého lze dosáhnout rozdílu díky plánu OPD.  Pro více informací navštivte https://www.isg-one.com/knowledgecenter/whitepapers/private/papers/White_paper_-_Heroes_vs_Process_Discipline.pdf

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!