Naše značky

Zajištění optimálního IT prostředí v malých a středních podnicích a pobočkách

Napájení, chlazení, stojany, fyzické zabezpečení a monitorování, osvětlení, systémy správy software
Zvedněte ruku, kdo jste viděli server zastrčený v komoře vedle čisticích prostředků, jak se kolem něj kupí prach. V malých a středních podnicích i v pobočkách velkých podniků je to až příliš běžné – a je to nebezpečné.

Nikoli nutně nebezpečné pro zaměstnance, ale nebezpečné pro daný podnik. Protože IT zařízení není o nic méně důležité pro malé a střední podniky než pro velké společnosti, a zařízení v pobočkách by mělo být chráněno stejně jako IT infrastruktura instalovaná v datovém centru.

Zde je malý kontrolní seznam, který vám pomůže určit, zda máte IT zařízení instalované nedostatečným způsobem.

Napájení
Prakticky všechny malé serverové místnosti potřebují záložní zdroj napájení (UPS) a distribuční jednotku napájení (PDU). Nezapomeňte, že UPS s příkonem nad 2 200 VA nemůže být zapojena do zástrčky pro domácnost – potřebuje vyšší zástrčku, nebo může být pevně připojena do rozvaděče elektrikářem. PDU snižuje potřebnou vzdálenost pro kabely a umožňuje, aby několik zařízení bylo napájeno z jediného zdroje. Nejlepším řešením je použít záložní zdroje UPS a PDU, které lze ovládat vzdáleně, takže při problémech poskytují upozornění a umožňují vzdálenému správci vypnout jednotlivé zásuvky, například pro restart zamrzlého serveru.

Chlazení
Existuje několik možností chlazení, zejména v závislosti na množství umístěného IT zařízení a kde je umístěno. V některých případech bude stačit pokojová klimatizace, jinde budete potřebovat speciální chlazení. Zde je jednoduché vodítko:

  • Výkon IT méně než 400 W: používejte kondukci, kde teplo může volně proudit skrz zdi
  • Výkon IT mezi 400 a 700 W: Používejte pasivní větrání, kde teplo může proudit do chladnějšího vzduchu přes průduch nebo mřížku bez použití ventilátoru
  • Výkon IT mezi 700 a 2 000 W: používejte chlazení pomocí ventilátoru
  • Výkon IT nad 2 000 Wattů: používejte speciální chlazení

Stojany
Mnoho malých a středních firem a poboček může rovněž využít výhod stojanů, což jsou skříně pro umístění veškerého vašeho IT vybavení. Zlepšují dostupnost, organizaci, správu kabelů, fyzickou bezpečnost, účinnosti chlazení, distribuci napájení a prostě profesionalitu spojenou s celkovým vzhledem IT prostoru. Dodávají se i stojany, které jsou určeny pro kancelářské prostředí, poskytující zvukotěsné, napájené a větrané IT skříně.

Fyzické zabezpečení a monitorování
Největší hrozbou pro IT infrastruktury je lidská chyba. Špatně označené zařízení, rozlitá káva a jiné podobné případy způsobují provozní problémy a dokonce i kompletní selhání IT. Těmto problémům se (do značné míry) můžete vyvarovat uzamčením serverovny nebo stojanové skříně a zajištěním, aby k IT zařízení měli přístup pouze oprávnění pracovníci. Dobré jsou také bezpečnostní kamery a senzory, které detekují kouř, teplotu, vlhkost a pohyb.

Osvětlení
Účinné osvětlení bývá v malých prostorách IT často problém, takže typové štítky a kabelová připojení jsou obtížně viditelná. Existuje však jednoduché a levné řešení: čelová svítilna. Umožňuje vidět a přitom mít volné ruce v těsných prostorách, a je méně pravděpodobné, že dojde ke ztrátě, poškození nebo odnesení z místnosti.

Systémy správy software
Pro vzdálenou správu serverových míst existuje nyní mnoho různých softwarů. Tyto nástroje umožňují vše, od bezobslužného a šetrného odstavení serveru po výpadku proudu až po hlášení o spotřebě energie a posuzování rizik. Existují rovněž nástroje pro usnadnění konfigurace vašeho prostředí a určení, které výrobky jsou pro vás nejvhodnější.

IT prostředí, které je chaotické, nezabezpečené, nemonitorované a stísněné může vést k významným odstávkám a nepříjemnostem. Postupujte podle těchto doporučení pro optimalizaci svých provozů a zajistěte si bezpečí své kriticky důležité podnikové IT infrastruktury. Více se dozvíte ve White paper společnosti Schneider Electric č. 174, „Praktické možnosti pro použití zařízení IT v malých serverovnách a pobočkách.“

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!