Naše značky

Vyhněte se odstávkám v serverovnách a kabelových místnostech

Jak jsme vysvětlili v souvisejícím příspěvku, mnozí IT manažeři vyprávějí příběhy o odstávkách ve svých distribuovaných serverovnách a vzdálených kabelových rozvodnách způsobených nepředpokládanými, ale poměrně běžnými událostmi. Při analýze zjistíme, že tyto příběhy mají společného jmenovatele: nedostatek informací, který vede k lidským chybám, a ty jsou potom příčinou odstávek.

Vezměme si například tyto statistiky:

  • IDC odhaduje, že jen v USA je 2,9 milionů serveroven a kabelových rozvoden.
  • Dle organizace Uptime Institute lze více než 70 % hlášených výpadků datových center přímo přičítat lidské chybě.
Můžete vytvořit monitorovací systém poskytující informace, které potřebujete, aby nedocházelo k nákladným odstávkám. U systému, jehož hlavním úkolem je omezit výskyt lidských chyb ve vzdálených serverovnách, zvažujte následující čtyři klíčové komponenty: video dohled, senzory, inteligentní stojanové zásuvky a monitorovací a automatizační software.

Video dohled a senzory

Škálovatelné monitorovací a automatizační systémy zachycují, organizují a distribuují kritické výstrahy a dohledová videa. Na základě sledování napájení, chlazení, zadní i přední strany stojanů a prostředí tyto systémy okamžitě vygenerují upozornění na poruchu, umožní rychle posoudit situaci a poskytnou řešení kritických událostí týkajících se infrastruktury, které mohou nepříznivě ovlivnit dostupnost IT systému.

Systémy video dohledu lze napojit na pohybová čidla, aby se při každé detekci pohybu zapnula kamera, přejela prostor a odeslala video autorizovanému správci, který rychle zjedná nápravu, kdy například subdodavatel obalí živý server smršťovací fólií.

Kamerový systém pro správu umožňuje obvykle sledování provozních zaměstnanců, dodavatelů, pracovníků ostrahy, správců a dalších návštěvníků, kteří přicházejí do serverovny nebo vzdálené kabelové místnosti. Správce se může vzdáleně přihlásit do systému a sledovat činnost kohokoli, kdo je v místnosti. Některé systémy mohou být vybaveny reproduktory, takže administrátor může vydávat pokyny nebo varování pro návštěvníky.

Inteligentní stojanové zásuvky

Inteligentní stojanové zásuvky, známé též jako stojanové jednotky PDU, jsou dlouhé štíhlé lišty s elektrickými zásuvkami instalované na vnitřní zadní straně stojanu. Tato zařízení umožňují uživatelům vzdáleně zapínat a vypínat napájení zamčeného zařízení a konfigurovat pořadí, v jakém se má zapínat nebo vypínat napájení jednotlivých zásuvek, a předem tak určit, která část zařízení se zapne nejdříve, aby ostatní zařízení závislá na této jednotce fungovala správně.

Monitorovací systém zabraňuje přetížení měřením skutečné spotřeby prostřednictvím inteligentních stojanových zásuvek a poskytuje administrátorům potřebné informace pro rozhodování o umístění nového vybavení.

Monitorovací a automatizační software

Monitorovací a automatizační systém poskytuje administrátorům množství údajů, které snižují odstávky způsobené lidskou chybou, a zahrnují:
  • Alarmy a upozornění při překročení prahové hodnoty prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, telefonátu nebo jakýmkoli způsobem, který si uživatel zvolí.
  • Kontroly stavu zařízení zahrnující vše od serverů až po baterie. Uvědomte si, že výpadek jedné baterie může mít za následek ztrátu kritického zatížení. Náklady na výměnu jedné nebo dvou baterií jsou minimální v porovnání s poruchami, které způsobí kolaps celé skříně nebo serveru.
  • Analytická hlášení: Data získaná z monitorovacího systému lze převést na uživatelské zprávy pro přezkoumání administrátorem IT. Tyto zprávy mohou upozornit administrátory na situace jako je kolísání teploty, kdo a jak dlouho byl u kterého stojanu a jaké zatížení je na určitém zdroji UPS.
  • Konfigurace hmotnosti: Administrátoři mohou vydávat hromadné změnové příkazy pro všechna zařízení profilovaná do centrálního monitorovacího a automatizačního systému, jako je například zamykání dveří 50 stojanů najednou – třeba k jejich ochraně před příliš horlivými uklízeči.
  • Řízení: Podrobná data z monitorovacího a automatizačního systému poskytují administrátorům informace, které potřebují pro řešení případných problémů. Systém například dokáže zmapovat napájecí cestu i vazby a závislosti fyzických zařízení, což usnadňuje identifikaci příčiny problému. Systém může také znázornit dopady poruchy určitého přístroje na stojanová zařízení, což pomáhá při zjišťování dopadu na kritické činnosti podniku.
Větší kontrola nad prostředím, více upozornění a více historických dat přispívá k vytvoření prostředí, kde je méně stresu – a méně odstávek. Pro více informací si stáhněte White paper APC by Schneider Electric „Jak monitorovací systémy snižují lidské chyby v distribuovaných serverovnách a vzdálených kabelových rozvodnách.“

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!