Naše značky

Provoz datacentra Přístup k serveru

Plný přístup k celému životnímu cyklu serveru, vypínání a zapínání pro vzdálenou správu.

Pouze softwarová aplikace, která eliminuje potřebu KVM přepínačů hardwaru.
Kontaktujte podporu
Provoz datacentra Přístup k serveru
Kontaktujte podporu