TradeOff Tools

:
-or-
:

UPOZORNĚNÍ: Pokyny ke správnému vytvoření odkazů na tyto nástroje TradeOff: klikněte sem 23 result(s) found.
Číslo Název a popis
TT-15 v0 Cooling Architecture Selector
Determine impact of preferences and constraints on cooling architecture
TT-13 v1 Data Center Build vs. Colocation TCO Calculator
Impact of data center attributes and pricing model on TCO
TT-4 v1 Kalkulátor kapitálových nákladů datového střediska
Vliv změn návrhu fyzické infrastruktury na kapitálové náklady
TT-8 v1 Data Center Design Planning Calculator
Impact of physical infrastructure technology and growth plan strategies on key design parameters
TT-10 v0 Selektor tepelné ochrany InRow™ pro datová střediska
Vliv preferencí a omezení na doporučený přístup k tepelné ochraně
TT-1 v0 Kalkulátor kapacity napájení datového střediska
Vliv konfigurací serverů a úložišť na kapacitu zátěže IT a požadované vstupní napájení
TT-16 v0 Flywheel vs. Battery Carbon Footprint Calculator
Impact of data center attributes on carbon footprint of flywwheels vs. VRLA batteries for energy storage of static UPSs
TT-12 v0 Kalkulátor chlazení pomocných zařízení IT systému InRow
Vliv charakteristik IT, chlazení a prostředí na schopnost chlazení na úrovni řad podporovat zátěž pomocných zařízení IT
TT-2 v0 Kalkulátor rozdělení nákladů na energii a uhlíkové stopy pro IT
Vliv účinnosti, charakteristiky zatížení a umístění na rozdělení nákladů na energii a uhlíkové stopy pro uživatele IT
TT-23 v0 IT Pod Sizing Calculator
Determine electrical & physical attributes of a pod based on input voltage, input breaker size, and rack density
TT-0 v0 PRESENTATION: TradeOff Tools Overview
Tato prezentace poskytuje úvodní informace o kalkulátorech APC TradeOff Tool a popisuje všech 11 nástrojů, které jsou v současnosti k dispozici.
TT-20 v0 Rack Power Architecture Efficiency Calculator
Compare conventional to 12V to 48V PSU & VRM architectures
TT-14 v0 Single Phase UPS Efficiency Calculator
Determine impact of single phase UPS efficiencies on energy costs and carbon footprint
TT-9 v0 Kalkulátor nákladů na energii po virtualizaci
Vliv virtualizace serverů a návrhu datového střediska na úspory energie a místa
TT-11 v0 Cooling Economizer Mode PUE Calculator
Impact of geography and cooling characteristics on PUE, energy cost, and carbon emissions
TT-3 v1 Kalkulátor stejnosměrného vs. střídavého napájení datového střediska
Vliv různých architektur distribuce stejnosměrného a střídavého napájení na účinnost datového střediska
TT-7 v1 Kalkulátor uhlíkové stopy datového střediska
Vliv změn účinnosti datového střediska na náklady na elektrickou energii a uhlíkovou stopu
TT-6 v3 Kalkulátor účinnosti datového střediska
Vliv alternativních přístupů k napájení a chlazení na náklady na elektrickou energii
TT-19 v0 Lithium-ion vs. VRLA Battery Comparison Calculator
This tool compares the total cost of ownership (TCO) of two energy storage options for static UPSs: (1) VRLA batteries, and (2) Lithium-ion batteries. This tool can help determine which battery type makes the most financial sense given various user inputs.
TT-21 v0 Temperature Rise after Power Loss Calculator
Mitigate temperature rise when power and cooling is lost
TT-18 v0 Traditional vs. Open Compute Capital Cost Calculator
This tool demonstrates the capital cost difference and key cost drivers between traditional and Open Compute power architectures.
TT-5 v3 Kalkulátor pro porovnání účinnosti jednotek UPS
Vliv účinnosti jednotek UPS na náklady na elektrickou energii a uhlíkovou stopu
TT-17 v1 Prefabricated vs Traditional Data Center Cost Calculator
Impact of design attributes on cost of prefabricated vs traditional data center