Spojenectví se společností Cisco

APC by Schneider Electric, přední světová společnost v oblasti služeb kritického napájení a chlazení pro datová centra, spolupracuje se společností Cisco za účelem vytváření řešení, která pohánějí pokročilé technologie datových center. Chcete-li, aby transformace vašeho datového centra byla jednodušší, můžete nyní najednou instalovat řešení fyzické infrastruktury od APC a inteligentní síťové produkty od Cisco.

Tato řešení, postavená na architektuře APC InfraStruXure™, lze snadno přizpůsobit a jsou standardizována, aby splnila nároky na stále se měnící potřeby podniků a budoucí rozšíření. Tento přístup dodá vašim IT týmům:

  • Vyšší dostupnost
  • Lepší adaptabilitu
  • Rychlejší realizaci
  • Nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Schneider Electric je také integrován do software Cisco UCS Manager pomocí pluginu StruxureWare for Data Centers UCS Manager Plug-in, který podporuje:

StruxureWare Data Center Expert – Tento přizpůsobitelný sledovací systém shromažďuje, organizuje a v reálném čase odesílá kritické výstrahy, video dozorovacího systému a důležité informace, poskytuje tak jednotný pohled komplexní fyzické infrastruktury odkudkoli ze sítě.

Data Center Operation: Capacity – S pomocí dat v reálném čase shromážděných ze software Data Center Expert, zobrazuje dopad změn, ještě než nastanou, a umožňuje tak informované rozhodování a dokonalejší plánování.

StruxureWare Data Center Operation – Poskytuje okamžitý přehled operací datového centra pomocí řízení zásob, kalkulačku hodnoty PUE, upozornění jednotlivých zařízení v reálném čase a přístup k údajům v závislosti na umístění.

Schneider Electric Cisco UCS Manager Plug-in for StruxureWare for Data Centers – Poskytuje automatické objevování majetku, který je spravován softwarem Cisco UCS Manager, umožňuje tak správcům datových center sledovat vytížení CPU a spotřebu, i vytížení fyzické infrastruktury.

Power capping lze nastavit pro stojan (rack), a to buď jako automatické globální limity spotřeby pro všechny stojany, nebo jako individuální nastavení pro jednotlivé servery podle vašich omezení fyzické kapacity v reálném čase.

Více informací o tom, co dělají naši partneři

Více informací o našich řešeních datacenter Cisco

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!