Spojenectví se společností Cisco

Cisco

APC by Schneider Electric, přední světová společnost v oblasti služeb kritického napájení a chlazení pro datová centra, spolupracuje se společností Cisco za účelem vytváření řešení, která pohánějí pokročilé technologie datových center. Chcete-li, aby transformace vašeho datového centra byla jednodušší, můžete nyní najednou instalovat řešení fyzické infrastruktury od APC a inteligentní síťové produkty od Cisco.

Tato řešení, postavená na architektuře APC InfraStruXure™, lze snadno přizpůsobit a jsou standardizována, aby splnila nároky na stále se měnící potřeby podniků a budoucí rozšíření. Tento přístup dodá vašim IT týmům:

  • Vyšší dostupnost
  • Lepší adaptabilitu
  • Rychlejší realizaci
  • Nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Schneider Electric je také integrován do software Cisco UCS Manager pomocí pluginu StruxureWare for Data Centers UCS Manager Plug-in, který podporuje:

StruxureWare Data Center Expert – Tento přizpůsobitelný sledovací systém shromažďuje, organizuje a v reálném čase odesílá kritické výstrahy, video dozorovacího systému a důležité informace, poskytuje tak jednotný pohled komplexní fyzické infrastruktury odkudkoli ze sítě.

Data Center Operation: Capacity – S pomocí dat v reálném čase shromážděných ze software Data Center Expert, zobrazuje dopad změn, ještě než nastanou, a umožňuje tak informované rozhodování a dokonalejší plánování.

StruxureWare Data Center Operation – Poskytuje okamžitý přehled operací datového centra pomocí řízení zásob, kalkulačku hodnoty PUE, upozornění jednotlivých zařízení v reálném čase a přístup k údajům v závislosti na umístění.

Schneider Electric Cisco UCS Manager Plug-in for StruxureWare for Data Centers – Poskytuje automatické objevování majetku, který je spravován softwarem Cisco UCS Manager, umožňuje tak správcům datových center sledovat vytížení CPU a spotřebu, i vytížení fyzické infrastruktury.

Power capping lze nastavit pro stojan (rack), a to buď jako automatické globální limity spotřeby pro všechny stojany, nebo jako individuální nastavení pro jednotlivé servery podle vašich omezení fyzické kapacity v reálném čase.

Více informací o tom, co dělají naši partneři

VÍCE INFORMACÍ

Více informací o našich řešeních datacenter Cisco

DALŠÍ INFORMACE