{}

Naše značky

Prohledejte časté dotazy

Proč na Smart-UPS blikají LED diody označující nabití baterie?

Article available in these languages: angličtina, Španělština, Ruština

Problém:
Najednou blikají všechny LED diody ukazatele nabití baterie.

Produktová řada:
Smart-UPS, Smart-UPS Online

Prostředí:
Všechny modely Smart-UPS které začínají modelovým označením  “SU, SUA, SUM, SURT”
Všechny výrobní čísla (Serial Number).

Příčina:
Při provozu “On Line”, musí být zbývající runtime (vypočítaný mikroprocesorem Smart-UPS) ALESPOŇ o dvě minuty delší než doba po kterou UPS varuje před vybitou baterií. Pokud je tato celková výše zmíněná doba kratší, začnou najednou blikat všechny LED diody sloupce ukazatele nabití baterie.


Řešení:


Možnost 1: Nastavte upozornění “low battery” na nižší hodnotu.  Pokud by například Smart-UPS byla schopná dodávat zálohu 15minut při plném nabití a čas varování “low battery” byl nastaven na dobu 7 minut. Pokud by celková zbývající doba běhu UPS On battery byla 8 minut a méně, pak začnou najednou blikat všechny LED diody sloupce ukazatele nabití baterie. Zkuste nastavit “low battery” na menší hodnotu skrze menu “Configuration” a “UPS Shutdown Parameters” submenu v programu PowerChute. Doba dvou minut je nejníže možná nastavitelná. Prosím, mějte na paměti, že při použití PowerChute Business Edition Server a konzole, hodnota “low battery” je nastavena na 5 minut a nemůže být změněna.

Možnost 2: Snižte zátěž nebo vyměňte baterii. Firmware jednotky a Smart-UPS samotná není z výroby jakkoliv omezena životností a může vydržet mnoho let, nicméně baterie jako takové jsou spotřební zboží a pro zachování správné činnosti UPS musí!!! být časem měněny. Jak baterie stárne, ztrácí některé ze svých vlastností a to hlavně schopnost udržet náboj a tímto její kapacita a runtime s věkem klesá. Jakmile zbývající doba běhu baterie dosáhne pouze 2 minut, začnou opět najednou blikat všechny LED diody sloupce ukazatele nabití baterie a PowerChute software / či NMC karta ve SmartSlotu začne reportovat ""UPS batteries are discharged"" i když bude baterie nabita na 100% kapacity (nicméně kapacita baterie viz předchozí informace může být třeba již 50% - v tomto případě je baterie UPS vyhodnocena jako vadná). V prvním kroku se nejprve pokuste snížit zátěž. Pokud má jednotka možnost připojení externího baterie (XL modely), je možné zvýšení doby běhu UPS pomocí externího battery packu. Typická životnost baterie se pohybuje mezi 3-6 roky. Pokud mate starší UPS pokuste se nejprve vyměnit baterii. Externí bateriové moduly a náhradní baterie jsou standardně k dostání na stránkách https://www.apc.com/buy

Možnost 3: Pokuste se provést “Manual Runtime Calibration”. Toto je manuální procedura a prosíme, nezaměňujte ji s “Runtime Calibration” kterou lze spustit skrze PowerChute software či skrze webové rozhranní NMC karty. Baterie uvnitř Smart-UPS jsou kontrolovány mikroprocesorem. Někdy je nezbytné tento resetovat, zvláště po vložení nových baterií.

Pozn.: Před začátkem kalibračního testu se ujistěte, že UPS byla nabíjena nejméně po dobu 24hodin a za každý vložený externí battery pack, dalších 24hodin. Vypněte PowerChute software a odpojte komunikační kabel. Pokud byste např. měli nastaven v PowerChute software nastavenu událost “Lost communication with UPS/NMC” mohl by PowerChute Software inicializovat “gracefull shutdown” Vašich připojených zařízeních!

Pro provedení kalibrace musí být připojeno alespoň 10 - 15% zátěže v závislosti na typu UPS. Proto, aby výsledek testu byl co nejpřesnější, doporučujeme zapojit alespoň 30-50% nominálního výkonu UPS. Nejlépe zátěž čistě odporovou – např. el. topné spirály, žárovky apod. Tedy nejlépe nikoliv kapacitní či induktanční zátěž jaké jsou standardní elektronické obvody. Při této proceduře by zátěž neměla kolísat více jak +/- 5%. Tento proces „Manuál Runtime Calibration“ způsobí vybití UPS a vypnutí el. energie do zásuvek UPS! Proto je vhodné provádět s „non-critical“ zátěží – nejlépe v „mainteance Window“. Proceduru spustíte odpojením vstupního napájení UPS ze sítě.
  1. Při testu dojde ke kompletnímu vybití baterií. Ujistěte se, že je připojeno alespoň 30% nominální hodnoty zátěže UPS.
  2. Zapojte UPS opět do zásuvky vstupní sítě a umožněte jí kompletní nabití. UPS se nabije mnohem rychleji, pokud bude vypnuta a nebude k ní zapojena žádná zátěž. Jakmile bude plně nabita, vykalkulovaná hodnota "runtime remaining“ bude vice přesná. Pokud se bude jednat o starší jednotku, poté se hodnota "runtime remaining" zvýší pouze nepatrně.
Pozn. Pokud by předchozí kroky nevyřešily tento problém, kontaktujte prosím technickou podporu APC https://www.apc.com/cz/cs/support/contact-us/index.jsp

APC Smart-UPS je vybavena mikroprocesorem který vyhodnocuje runtime primárně z velikosti zapojené zátěže a z kapacity interní/externí baterie. U starších UPS, které ještě nejsou vybaveny displejem, je na pravé straně panelu vertikální graf složen z pěti LED diod. Každá LED dioda slouží jako indikátor nabití jednotky na určitou úroveň v inkrementálních skocích dvacet procent: 20,40,60,80,100% (ze spodu nahoru). Například, pokud je baterie nabita na 95%, poté budou svítit pouze 4 LED diody. Aby bylo možno zabezpečit bezpečné vypnutí systému při použití PowerChute software, je v UPS generován alert indikující že UPS dosáhla “low battery” stavu. Upozornění je slyšet (audio tón rychlé pískání), vizuálně blikáním LED diod, a UPS generuje status zprávu, kterou můžete zobrazit v PowerChute software (nebo v jiném nativním programu, obsluhujícím UPS.) Všechny Smart-UPS mají z výroby nastaven čas varování před událostí “low battery” na dvě minuty (toto je tovární nastavení). Pokud je “low battery” signál nastaven na 2 minuty, poté se upozornění aktivuje současně dvě minuty před vypnutím UPS. Podobně, pokud by měla UPS celkový runtime na baterie 30 minut a “low battery” signál byl nastaven na 10 minut, poté poběží UPS nejprve 20 minut z baterií před tím než signál “low battery” bude generován. Celkový runtime se primárně skládá ze dvou faktorů, kapacita baterie a zátěž připojená do UPS. Tyto dva parametry jsou nepřímo úměrné: jak vzrůstá zátěž, battery runtime klesá a naopak. Pokud dojde k výpadku vstupního napájení, začnou se baterie umístěné v UPS vybíjet tak aby pomohly ochránit připojené zařízení. Jakmile se napětí opět vrátí, UPS  opět začne nabíjet svou baterii.

APC Czech Republic

Zjistěte více
Řada:
Smart-UPS
Zjistěte více
Řada:
Smart-UPS