{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hledejte podle klíčového slova nebo se zeptejte","searchBtn":"Hledat","error":"Zadejte klíčové slovo pro hledání"}}
{}

Naše značky

{"support":{"yesButton":"Ano","noButton":"Ne","feedback":{"title":"Co můžeme udělat pro zlepšení?"},"submitButton":"Odeslat","successMessage":"Děkujeme za váš názor","title":"Bylo to užitečné?","feedbackPercentLabel":"lidí shledalo toto užitečným","captcha":{"error":"Zaškrtněte políčko"}}}
Prohledejte časté dotazy

Unable to add PowerChute Business Edition Agent to PowerChute Business Edition Console/Server after upgrading the JRE version with JRE Configuration Tool

Issue:
Upgrading the JRE version of the PowerChute Business Edition Agent via the JRE Configuration Tool runs as expected and the service/daemon is restarted successfully. The following error messages appear:  “Could not login to <device>” or “Failed to add <device>” when trying to add the PowerChute Business Edition Agent via the Console or Server.

Product Line: 
PowerChute Business Edition versions 9.0, 9.0.1, 9.1.0, 9.0.2, 9.1.1, 9.0.3, 9.2.0, 9.0.4, 9.2.1

Environment:
OS: Linux, Solaris, Windows x64, x86

Cause:
The latest release of Java JRE 8u60 (and greater) contains a security update which prevents communication between the PowerChute Business Edition Server and the PowerChute Business Edition Agent.

Solution:

After upgrading the Java JRE version to 8u60 but lest than 8u162, perform the following steps:

1.  Stop the PowerChute Business Edition Agent service/daemon.

Windows:          
net stop apcpbeagent

Linux:   
/etc/init.d/PBEAgent stop

2.  In the Powerchute JRE folder, open the file lib\security\java.security using a text editor.

Sample JRE locations –

Windows x86:
C:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\JreConfigTool\1.8.0_60

Windows x64:
C:\Program Files (x86)\APC\PowerChute Business Edition\JreConfigTool\1.8.0_60

Linux:
/usr/java/jre1.8.0_60 (Default Java JRE install directory)

Go to the line containing the jdk.tls.disabledAlgorithms setting and carry out the following:
  1. Remove RC4 as a disabledAlgorithm
  2. Change DH keysize restriction from 768 to 256
Original:             
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DH keySize < 768

New:                    
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, DH keySize < 256

After upgrading the Java JRE version to 8u162 or greater, perform the following steps:


Windows x86:
C:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\JreConfigTool\1.8.0_162\lib\security\
 
Program Files (x86)
C:\Program Files (x86)\APC\PowerChute Business Edition\JreConfigTool\1.8.0_162\lib\security
 
Linux:
Navigate to /usr/java/jre1.8.0_162\lib\security(Default Java JRE install directory)
 
Steps:
1.Open the java.security file
2.Go to the line containing the jdk.tls.disabledAlgorithms setting and carry out the following:
3.Remove RC4, RC4_40 as a disabledAlgorithm
4.Change DH keysize restriction from 1024to 256
 
Original:            
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, MD5withRSA, DH keySize < 1024, \
EC keySize < 224, DES40_CBC, RC4_40
 
New:                   
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, MD5withRSA, DH keySize <256, \
EC keySize < 224, DES40_CBC


3. The following step needs to be carried out for PowerChute Business Edition Agent versions 9.0 and 9.0.1 if it is managed by a Powerchute Business Edition Console/Server.

In the Powerchute JRE folder, open the file lib\security\java.security using a text editor.

Sample JRE locations –

Windows x86:
C:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\JreConfigTool\1.8.0_60

Windows x64:
C:\Program Files (x86)\APC\PowerChute Business Edition\JreConfigTool\1.8.0_60

Linux:
/usr/java/jre1.8.0_60 (Default Java JRE install directory)
Go to the line (should be at the end of the file) containing the jdk.tls.legacyAlgorithms setting and remove ‘RC4_128,’ from it:

Original:
jdk.tls.legacyAlgorithms= \
                K_NULL, C_NULL, M_NULL, \
                DHE_DSS_EXPORT, DHE_RSA_EXPORT, DH_anon_EXPORT, DH_DSS_EXPORT, \
                DH_RSA_EXPORT, RSA_EXPORT, \
                DH_anon, ECDH_anon, \
                RC4_128, RC4_40, DES_CBC, DES40_CBC
 
New:    
jdk.tls.legacyAlgorithms= \
                K_NULL, C_NULL, M_NULL, \
                DHE_DSS_EXPORT, DHE_RSA_EXPORT, DH_anon_EXPORT, DH_DSS_EXPORT, \
                DH_RSA_EXPORT, RSA_EXPORT, \
                DH_anon, ECDH_anon, \
                RC4_40, DES_CBC, DES40_CBC

4.  Start the PowerChute Business Edition Agent service/daemon

Windows:          
net start apcpbeagent

Linux:   
/etc/init.d/PBEAgent start
 

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Obraťte se na náš tým péče o zákazníky, který vám poskytne technickou podporu, pomoc se stížnostmi a další informace.