Vamp Röleler

Vamp Röleler

Schneider Electric Vamp serisi; koruma röleleleri, ark arızası koruması ve ölçme-denetleme konularında uzmanlaşmıştır. Vamp orta-gerilim ve iletim bazındaki koruma röleleri, havai hat fiderlerinden, santrallere ve endüstriyel güç sistemlerine kadar çeşitli yerlerde kullanılır. Vamp serisi entegre ark arızası koruma fonksiyonu ile insan ve mal güvenliğini arttırarak dünya çapında lider bir marka olarak yerini almıştır. Tüm Vamp ürünleri en yeni uluslarası standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmektedir.

Vamp koruma rölelerinin; fider ve motor koruma, aşırı akım ve toprak arızası koruma, jeneratör koruma, difransiyel koruma gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bu rölelerde kapsamlı ölçüm fonksiyonları bulunmaktadır. 15. bileşene kadar harmonik, akım ve gerilimin toplam harmonik distorsiyonu (THD), gerilim çökme ve artışlarının izlenmesini içeren güç kalitesi analizi imkanı sunar. IEC 61850’yi içeren geniş haberleşme protokolü desteği içerir. VAMPSET röle yönetim yazılımı sayesinde kolay devreye alma, konfigürasyon ve işletme olanağı sağlar. Üst seviyede şalt hücreleri, şalt tesisleri, ekipman ve personel güvenliği için eşsiz entegre ark arızası koruma fonksiyonu vardır.

Neden ark koruması?

Alçak ve orta gerilim hücrelerinde meydana gelen elektrik ark kısa devresi, patlama benzeri sıcaklık ve basınç etkisiyle ekipmanda büyük hasara sebep olan, aynı zamanda personelin can güvenliğini tehdit eden bir arıza tipidir. Ark koruma sisteminin ana amacı arkı tespit ederek en kısa sürede söndürülmesini sağlamak ve böylelikle personel ile ekipmanı korumaktır. Genellikle yanma süresini mümkün olan en düşük seviyede tutmanın yolu, arkı besleyen akımı kesmekten geçer.

Ark arızasının sebep olacağı hasarı minimize etmenin en iyi yolu yanma süresini sınırlamaktır. Bu da, arıza akımını taşıyan kesicinin açtırılması ile sağlanır. Arkın ne kadar kısa zaman içinde söndürüldüğü, özellikle o sırada hücrenin içinde birileri çalışmaktaysa anlam kazanır.

Geleneksel zamana bağlı ya da blokajlı koruma koordinasyonu prensibi ile korunan tesislerde meydana gelen arıza durumlarında, koruma yeterince hızlı sağlanamaz. Bununla birlikte, yüksek empedanslı toprak arızaları, koruma rölelerinin çalışma zamanlarının uzamasına ve böylelikle büyük miktarda ark enerjisinin açığa çıkmasına sebep olur. Bu olgular insan hayatını ve ekipmanı büyük risk altına sokar.

Toplam arıza temizleme süresi:
Çıkış fideri 50 (röle) + 50 (kesici) = 100 ms (tekrar kapama süresi hariç)
Giriş fideri 350 (röle)+ 50 (kesici) = 400 ms
Direnç üzerinden topraklanmış şebekeler
Genellikle toprak arızası koruma rölelerinin çalışma zamanları yüksek değerlere ayarlanmıştır ve bu durum yüksek empedanslı ark arızası sürelerini arttırmaktadır.

Toplam arıza temizleme süresi:
Çıkış/giriş fiderleri 7 ms (röle) + 50 ms (kesici) = 57 ms
Direnç üzerinden topraklanmış şebekeler
Arızanın temizlenmesi 57 - 64 ms aralığında gerçekleşir.

Büyük çaplı hasarı önlemek için ark arızası yanma süreleri genellikle 100 ms değerinin altında tutulur. Bir saniyenin yarısı kadar süren bir ark büyük ihtimalle tüm şalt hücre dizininin zarar görmesine neden olacaktır. VAMP ark koruma sisteminin kullanılması ile kritik ark arızaları için çalışma süreleri önemli ölçüde azalmıştır. Aynı zamanda Vamp ark koruma cihazları etkin maliyetli yüksek hızlı OG bara koruması sağlar.

Schneider Electric'ten En Yeni Haberleri görüntülemek için

Burayı tıklatın