Switchad rack-PDU

Switchat Rack PDU ger avancerad bevakning av last kombinerat med fjärrstyrd till/frånkoppling av individuella uttag för strömcykler, fördröjd strömsekvens och uttagsstyrning.

Upptäck APC:s rackmonterade strömförsörjning i 3D-animering.
APC:s switchade rackmonterade strömförsörjningsenheter (PDU:er) möjliggör avancerad energistyrning som användaren kan anpassa och aktiv övervakning. Fjärrstyrda uttagsnivåreglage medger påslagnings-/avstängningsfunktionalitet för att fjärrstyrt starta om utrustning och begränsa obehörig användning av enskilda uttag. Tidsfördröjda strömsekvenser låter användarna definiera ordningsföljden för påslagning/avstängning av den anslutna utrustningen för att undvika överbelastning av kretsen. Strömmätning ger fjärrstyrd övervakning i realtid av anslutna laster med användardefinierade larm för att varna för möjlig överbelastning av kretsen. Användarna kan komma åt, konfigurera och styra switchade rack-PDU:er via säkert nät-, SNMP-, kommandolinje-gränssnitt eller Telnet-gränssnitt som kompletteras med APC:s plattformar för centraliserad hantering som använder StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity och Energy Efficiency. Den nya AP8000-seriens switchade rack-PDU:er inbegriper verklig energiövervakning, en temperatur/luftfuktighetssensorport och låsbara IEC-uttag.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Rack-PDU, switchad, 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13 Artikelnummer AP7920B Pris 773,75 €
Produkt Rack-PDU, switchad, 1 U, 16 A, 208/230 V, (8)C13 Artikelnummer AP7921B Pris 873,75 €
Produkt Rack-PDU, switchad, 2 U, 32 A, 230 V, (16)C13 Artikelnummer AP7922B Pris 1 281,25 €
Produkt Rack-PDU, switchad, 0 U, 10 A, 230 V, (16) C13 Artikelnummer AP7950B Pris 1 375,00 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 32 A, 230 V, (21) C13 och (3) C19 Artikelnummer AP8953 Pris 1 281,25 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 och (1) C19 Artikelnummer AP8958 Pris 1 098,75 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 16 A, 230 V, (7) C13 och (1) C19, IEC309-kabel Artikelnummer AP8958EU3 Pris 1 111,25 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 och (3) C19 Artikelnummer AP8959 Pris 1 173,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 16 A, 230 V, (21) C13 och (3) C19, IEC309-kabel Artikelnummer AP8959EU3 Pris 1 186,25 €
Produkt Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 11 kW, 230 V, (21) C13 och (3) C19 Artikelnummer AP8981 Pris 1 562,50 €
Övervakningsmöjlighet
Användaraccess i flera lager Stödjer upp till fyra åtkomstnivåer – Administratör (Administrator), Enhetsanvändare (Device User), Enbart läsare (Read-Only User) och Enbart nätverksanvändare (Network-only User) – med krav på användarnamn och lösenord.
Avläsning av lokal strömövervakning Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden. (Endast tillgänglig på angivna SKU)
Delning av nätverksport Gör att fyra rack-PDU:er kan anslutas med in- och utportar så att endast en nätverksanslutning behövs.
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.
Momentant uppgraderbar Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps. (Obs! Endast enheter med nätverksmöjligheter)
Strömfördröjningar Låter användare ställa in i vilken ordning som strömmen slås av eller på för varje uttag. Detta bidrar till att undvika rusning vid uppstart, vilket kan leda till överbelastade kretsar och spänningsfall. Inställning av ordningsföljd låter även användare bestämma i förväg vilka apparater som ska slås på först så att annan utrustning som är beroende av dessa enheter fungerar korrekt.
Larmtröskelvärden Definiera larmtrösklar så att du undviker överbelastade kretsar. Nätverkslarm och synliga larm uppmärksammar användaren på eventuella problem. (Obs! Endast för enheter med möjlighet till spänningsövervakning. Se SKU-specifikationerna för mer information)
Fjärrstyrning av individuella uttag Fjärrhantera uttag så att användare kan stänga av uttag som inte används (vilket hindrar överbelastning) eller starta om utrustning som har låst sig (vilket minimerar kostsamma driftavbrott och sparar restid till utrustningen).
Nätverkshantering Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
Anpassningsbarhet
Monterbar i rack Inkluderar horisontella och vertikala varianter samt varianter med montering utan verktyg. Ger kraft dit den behövs bäst - i racken nära utrustningen.
Många ingående och utgående anslutningar Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.
Kraftkälla med en ingång Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med