Metered-by-Outlet Rack PDU

Metered-by-outlet Rack PDU:er ger realtids fjärrövervakning av varje individuell utgång för att förse IT-experterna med nödvändiga verktyg för avancerad energihantering i datacentraler.

Upptäck APC:s rackmonterade strömförsörjning i 3D-animering.
APC:s rackmonterade strömförsörjningsenheter (PDU:er) med mätning per uttag har aktiv mätning av enskilda utgångar för att möjliggöra energioptimering och detaljerad kapacitetsplanering. Användardefinierade larmtrösklar minskar risken med lokala och fjärrvarningar i realtid för att varna om möjlig överbelastning av kretsen. Rack-PDU:er med mätning per uttag ger strömanvändningsdata med högre upplösning för att låta datacenteransvariga fatta mer välgrundade beslut och ge IT-miljöerna rätt storlek till lägre total ägarkostnad. Rack-PDU:er med mätning per uttag inbegriper mätning av enskilda uttag, en temperatur/luftfuktighetssensorport och låsbara IEC-uttag. Användarna kan komma åt och konfigurera rack-PDU:er med mätning per uttag via säkert nät-, SNMP-, eller Telnet-gränssnitt och kompletteras med APC:s plattformar för centraliserad hantering som använder StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager och Change Manager.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8453 Pris 1 375,00 €
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8459EU3 Pris 1 111,25 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8459WW Pris 1 086,25 €
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Artikelnummer AP8481 Pris 1 656,25 €
Rörlighet
Kraftkälla med en ingång Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
Tillgänglighet
Larmtröskelvärden Definiera larmtrösklar så att du undviker överbelastade kretsar. Nätverkslarm och synliga larm uppmärksammar användaren på eventuella problem. (Obs! Endast för enheter med möjlighet till spänningsövervakning. Se SKU-specifikationerna för mer information)
Avläsning av lokal strömövervakning Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden. (Endast tillgänglig på angivna SKU)
Belastningsindikator (lysdiod) Anger villkor för överbelastning baserat på de användardefinierade larmtrösklarna. Varnar användare för potentiellt överbelastade kretsar. (Obs! Endast för enheter med lokal spänningsövervakning (funktion)
Momentant uppgraderbar Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps. (Obs! Endast enheter med nätverksmöjligheter)
Metering-by-Outlet-kapacitet Individuell mätning av utspänningsnivåer ger en mer detaljerad överblick av levererad effekt till utrustning i skåpet. Det möjliggör även analys av trender i komponenteffekt och planering av erforderlig kapacitet.
Nätverkshantering Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med