Aquaflair FC

Kylare för frikylning med axialfläktar och integrerade frikylande system för tillämpningar med kontinuerlig drift

Kylare som använder frikyld extern luft för att leda bort värme. Dessa kylare minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella system och bidrar därför till att minska den globala uppvärmningen. Aquaflair FC-enheten har inbyggd frikylning som inte ökar produktens avtryck eller åtgärder. Alla Schneider Electrics Aquaflair-kylare har låga ljudnivåer tack vare användning av stora luftintag på sidan, kontroll av fläktrotation och isolerad kompressordel i kylaren. Vårt avancerade kontrollsystem övervakar ständigt fasta punkter för att garantera att enheten fungerar inom driftvärdena och signalerar eventuella fel innan maskinfel uppstår. Dessa kylare stöder många olika applikationer och maximerar tillgängligheten av kylprodukter för rader och rum för att kunna ge en komplett lösning för bortledning av värme

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Modulerande luftkylda vattenkylare med axiella fläktar och frikylande system Artikelnummer BCEF Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkylda vattenkylare med axiella fläktar och frikylande system Artikelnummer BREF Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkylda vattenkylare med axiella fläktar och frikylande system Artikelnummer ERAF Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Modulerande luftkylda vattenkylare med axiella fläktar och frikylande system Artikelnummer ISAF Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Luftkylda vattenkylare med frikylda system för utomhustillämpningar Artikelnummer TRAF Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Modulerande luftkylda vattenkylare med axiella fläktar och frikylande system Artikelnummer TSAF Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Övervakningsmöjlighet
Lokalt nätverk Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
Systemintegration för byggnadshantering Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.
Nätverksgränssnitt Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
Mikroprocessorstyrning Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
Enkelt underhåll
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Total ägandekostnad
Fläktar med variabel hastighet Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
System för justering av integrerade pumpar (Tillval) VSD-pumpar ombord finns tillgängliga för kontinuerliga justering av det tillgängliga trycket i den kylda vattenslingan. Detta möjliggör automatiska justeringar av kylvattenflödet beroende på ändringar i kylkraven, vilket i sin tur säkerställer effektivitet i kylvattensystemet.
Tandemkompressorer Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Optimerad hantering Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
Inbyggt hydronikpaket Innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa en anslutning till kylaren utan att det behövs några externa anslutningar till extrautrustning som exempelvis pumpar, vilket gör att utrustningen snabbare kan tas i drift.
Tillgänglighet
Snabb återstart Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
Separat strömförsörjning Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Kontinuerlig strömövervakning Tillåter kontinuerlig övervakning av kompressorns strömförbrukning för att kunna signalera möjliga avvikelser mot de förinställda värdena (bara tillgängligt på stora kylare)
Integrerad frikylning Möjliggör kontinuerlig drift i vinterläget, även vid kompressorfel
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Elektronisk expansionsventil (regulator) Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med