StruxureWare Data Center Expert Standard

Udostępnij:

StruxureWare Data Center Expert Standard

AP9470

Description: StruxureWare Data Center Expert Standard, wersja 6.3to rozwiązanie skalowalne do 2025 urządzeń i 125 kamer przemysłowych.

Zawiera : 1 Node Surveillance License Key , 25-Node license key , CD with software , Installation Guide , Server appliance , User Manual

W magazynie
6 745,75 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AP9470 Features

StruxureWare Data Center Expert Standard

StruxureWare Data Center Expert Standard, wersja 6.3to rozwiązanie skalowalne do 2025 urządzeń i 125 kamer przemysłowych.

Zawiera : 1 Node Surveillance License Key , 25-Node license key , CD with software , Installation Guide , Server appliance , User Manual

 • Filtry alarmów
  Dostosowywanie interfejsu użytkownika tak, aby były wyświetlane urządzenia w stanie krytycznym, ostrzeżenia lub normalnym.
 • Automatyczne wykrywanie
  Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.
 • Scentralizowane repozytorium alertów
  Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
 • Scentralizowane zarządzanie
  Możliwość centralnego zarządzania i sterowania dużą siecią urządzeń.
 • Odwzorowanie niestandardowe
  Niestandardowe tła, unikalne ikony wybierane przez użytkownika i umieszczanie urządzeń metodą przeciągnij i upuść ułatwiają szybkie identyfikowanie urządzeń będących źródłem problemów, a tym samym ograniczają czas przestojów, liczbę błędów i koszty.
 • Niestandardowe raporty
  Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
 • Konfigurowalny dostęp użytkowników
  Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
 • Komunikacja szyfrowana
  Szyfrowana (128-bitowym protokołem SSL) komunikacja między klientem a serwerem oraz szyfrowane identyfikatory i hasła użytkowników przechowywane na serwerze, zapewniające skuteczniejszą ochronę zasobów.
 • Architektura rozszerzalna
  Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
 • Powiadomienie o błędzie
  Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
 • Wyszukiwanie dowolnego tekstu
  Szybkie znajdowanie urządzeń i alertów przy użyciu pola wyszukiwania swobodnego.
 • Graficzna analiza trendów
  Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
 • Zintegrowane przechowywanie danych
  Wysoce wydajne dyski twarde zapewniają więcej niż wystarczającą pojemność wewnętrznej pamięci masowej, natomiast sieciowa pamięć masowa NAS służy do długoterminowego przechowywania i archiwizacji danych.
 • Masowa aktualizacja oprogramowania firmware
  Skrócenie czasu konfiguracji i uproszczenie zarządzania urządzeniami poprzez jednoczesne uaktualnienie oprogramowania firmware w wielu urządzeniach APC.
 • Obsługa urządzeń wielu dostawców
  Wszechstronne monitorowanie urządzeń różnych dostawców zgodnych z protokołem SNMP i podłączonych do sieci. Doskonała widoczność istniejących urządzeń SNMP dzięki powiadomieniom o alertach przekroczenia progów, określaniu trendów danych i raportowaniu.
 • Sieci prywatne
  Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
  APC Enterprise Manager zapewnia monitorowanie urządzeń APC w czasie rzeczywistym, co umożliwia Ci szybkie rozwiązanie problemów z zasilaniem, które mogą mieć wpływ na dostępność sieci. Domyślny ekran statusu urządzenia Enterprise Manager określa status każdego UPS APC w sieci i daje opis problemów w momencie ich pojawienia się.
 • Wsparcie dla monitorowania zdalnego
  Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
 • Dodatkowa aplikacja monitorująca
  Lepsza widoczność krytycznych zasobów dzięki zarządzaniu zagrożeniami fizycznymi oraz monitorowaniu i rejestrowaniu wszelkiej aktywności w chronionych obszarach. Scentralizowane repozytorium umożliwia użytkownikowi przeglądanie, wyszukiwanie i znakowanie zdarzeń.
 • Zunifikowana konsola
  Konfigurowalna aplikacja kliencka dla systemów Windows i Linux umożliwia natychmiastowy dostęp do aplikacji InfraStruXure Central z dowolnego miejsca sieci.

StruxureWare Data Center Expert Cechy i korzyści

 • Komunikacja szyfrowana
  Szyfrowana (128-bitowym protokołem SSL) komunikacja między klientem a serwerem oraz szyfrowane identyfikatory i hasła użytkowników przechowywane na serwerze, zapewniające skuteczniejszą ochronę zasobów.
 • Konfigurowalny dostęp użytkowników
  Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
 • Wsparcie dla monitorowania zdalnego
  Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
 • Powiadomienie o błędzie
  Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
 • Obsługa urządzeń wielu dostawców
  Wszechstronne monitorowanie urządzeń różnych dostawców zgodnych z protokołem SNMP i podłączonych do sieci. Doskonała widoczność istniejących urządzeń SNMP dzięki powiadomieniom o alertach przekroczenia progów, określaniu trendów danych i raportowaniu.
 • Scentralizowane zarządzanie
  Możliwość centralnego zarządzania i sterowania dużą siecią urządzeń.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
  APC Enterprise Manager zapewnia monitorowanie urządzeń APC w czasie rzeczywistym, co umożliwia Ci szybkie rozwiązanie problemów z zasilaniem, które mogą mieć wpływ na dostępność sieci. Domyślny ekran statusu urządzenia Enterprise Manager określa status każdego UPS APC w sieci i daje opis problemów w momencie ich pojawienia się.
 • Wyszukiwanie dowolnego tekstu
  Szybkie znajdowanie urządzeń i alertów przy użyciu pola wyszukiwania swobodnego.
 • Filtry alarmów
  Dostosowywanie interfejsu użytkownika tak, aby były wyświetlane urządzenia w stanie krytycznym, ostrzeżenia lub normalnym.
 • Zunifikowana konsola
  Konfigurowalna aplikacja kliencka dla systemów Windows i Linux umożliwia natychmiastowy dostęp do aplikacji InfraStruXure Central z dowolnego miejsca sieci.
 • Integracja z NMS
  Integracja pułapek SNMP z korporacyjnym systemem zarządzania, która umożliwia sygnalizację alertów generowanych przez urządzenia objęte zarządzaniem InfraStruXure Central
 • Odwzorowanie niestandardowe
  Niestandardowe tła, unikalne ikony wybierane przez użytkownika i umieszczanie urządzeń metodą przeciągnij i upuść ułatwiają szybkie identyfikowanie urządzeń będących źródłem problemów, a tym samym ograniczają czas przestojów, liczbę błędów i koszty.
 • Sieci prywatne
  Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
 • Advanced device grouping
  Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
 • Automatyczne wykrywanie
  Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.
 • Konfiguracja całościowa
  Kompleksowe funkcje konfiguracji masowej, umożliwiające użytkownikom tworzenie, zapisywanie i aktywne wysyłanie konfiguracji lub ustawień urządzeń do podobnych urządzeń APC wyposażonych w karty zarządzające Network Management Card.
 • Masowa aktualizacja oprogramowania firmware
  Skrócenie czasu konfiguracji i uproszczenie zarządzania urządzeniami poprzez jednoczesne uaktualnienie oprogramowania firmware w wielu urządzeniach APC.
 • Graficzna analiza trendów
  Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
 • Zlokalizowany interfejs użytkownika
  Alerty, opisy alertów i zalecane działania dotyczące urządzeń APC, zlokalizowane na 10 języków
 • Niestandardowe raporty
  Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
 • Scentralizowane repozytorium alertów
  Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
 • Zintegrowane przechowywanie danych
  Wysoce wydajne dyski twarde zapewniają więcej niż wystarczającą pojemność wewnętrznej pamięci masowej, natomiast sieciowa pamięć masowa NAS służy do długoterminowego przechowywania i archiwizacji danych.
 • Dodatkowa aplikacja monitorująca
  Lepsza widoczność krytycznych zasobów dzięki zarządzaniu zagrożeniami fizycznymi oraz monitorowaniu i rejestrowaniu wszelkiej aktywności w chronionych obszarach. Scentralizowane repozytorium umożliwia użytkownikowi przeglądanie, wyszukiwanie i znakowanie zdarzeń.
 • Interfejs API do usług Web Services
  Umożliwia integrację danych i zdarzeń generowanych przez InfraStruXure Central z istniejącymi aplikacjami IT i narzędziami wywołującymi usługi Web Services
 • Architektura rozszerzalna
  Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
 • Integracja z aplikacjami StruxureWare Management
  Dodatkowe aplikacje InfraStruxure Management — InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost i InfraStruxure Mobile — umożliwiają zintegrowane zarządzanie wykorzystaniem energii, planowanie i zarządzanie centrum danych w czasie rzeczywistym.
 • Dodatkowy moduł wyjściowy TCP dla interfejsu Modbus
  Przekazuje dane i wybrane zdarzenia z urządzeń objętych zarządzaniem InfraStruXure Central do istniejących systemów zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem sieci Ethernet
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wejściu

 • Ilość kabli zasilających
  2
 • Moc na wejściu
  345.0W

Parametry fizyczne

 • Maksymalna wysokość
  44mm , 4.4cm
 • Maksymalna szerokość
  483mm , 48.3cm
 • Maksymalna głębokość
  483mm , 48.3cm
 • Wysokość w szafie
  1U
 • Ciężar netto
  9.55kg
 • Ciężar w stanie gotowym do transportu
  19.09kg
 • Wysokość transportowa
  305mm , 30.5cm
 • Szerokość transportowa
  629mm , 62.9cm
 • Głębokość transportowa
  889mm , 88.9cm
 • Kolor
  Black

Parametry środowiskowe

 • Temperatura eksploatacji
  10 - 35 °C
 • Wilgotność względna podczas pracy
  5 - 90 %
 • Wysokość n.p.m. podczas pracy
  0-3000metry
 • Temperatura (przechowywanie)
  -35 - 60 °C
 • Wilgotność względna (przechowywanie)
  5 - 95 %
 • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
  0-9000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

 • Potwierdzenia zgodności
  TAA compliance
 • Okres gwarancji
  2 lata na naprawę lub wymianę

Ogólny

 • Wbudowana pamięć RAM i pamięć masowa
  2 GB /250 GB miejsca na przechowywanie danych
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1950KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert

Tytuł

JLER-AV2SQV
PDF
PDF

Rozmiar

266KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

JLER-AV2SRN
PDF

Rozmiar

1058KB

Zaktualizowano:

2018-06-07

User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

505KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Mexican NYSE Certification (AP9465, AP9470, AP9475, AP9475CN)
PDF

Rozmiar

500KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

OEM Dell SVP R200
PDF

Rozmiar

143KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Declaration of Conformity for ISX components (AP9465, AP9470, AP9475, AP9475CN)
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

99KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

This specification describes the operation and functionality of the Data Center Infrastructure Management system (DCIM) StruxureWare Data Center Expert v7.2.6.
PDF

Rozmiar

99KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

This specification describes the operation and functionality of the Data Center Infrastructure Management system (DCIM) StruxureWare Data Center Expert v7.2.6.
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

StruxureWare Data Center Expert
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine, klucz aktywacyjny — SKU klucza fizycznego/dokumentu

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

AP94VMACT

Zaktualizowano:

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
JLER-AV2SRN

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 100 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

AP95100

Zaktualizowano:

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

Apple iPhone Application 2.0.0

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

SFAPIPAP200

Zaktualizowano:

2002-01-15
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.

StruxureWare Data Center Expert

Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 5 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

NBSV1005

Zaktualizowano:

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 25 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

AP9525

Zaktualizowano:

2002-01-15
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 10 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

NBSV1010

Zaktualizowano:

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 25 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

NBSV1025

Zaktualizowano:

2002-01-15
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

StruxureWare Data Center Expert

NetBotz Surveillance Base — 15 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

NBSV1000

Zaktualizowano:

2002-01-15

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 1000 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

AP951000

Zaktualizowano:

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 500 węzłów

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

AP95500

Zaktualizowano:

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, moduł wyjściowy Modbus TCP

Zgodny z: Windows 2000 , WinNT/Intel

Numer katalogowy

AP95MODBUS

Zaktualizowano:

2002-01-15

Kategoria

Podkategoria


Data Center Expert, konfiguracja zarządzania zdalnego

Aktywacja funkcji zdalnego monitorowania w systemie InfraStruXure Central

WNSC010107
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Data Center Expert, konfiguracja zarządzania siecią

Aktywacja funkcji zarządzania siecią w systemie InfraStruXure Central

WNSC010108
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Data Center Expert, konfiguracja zarządzania budynkiem

Konfiguracja funkcjonalności zarządzania budynkiem w systemie InfraStruXure Central

WNSC010109
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa konfiguracji StruxureWare Central

Konfiguracja maksymalnie 25 węzłów w urządzeniu InfraStruXure Central

WCONFIG-ISXC-25
2 460,00 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Instalacja dodatkowego modułu Data Center Operation

Instalacja i rejestracja oprogramowania zarządzającego zgodnie ze specyfikacją producenta.

WNSC010213
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Data Center Operation IT Optimize lub Power Control Configuration

Optymalne wykorzystanie nowej inwestycji dzięki szybkiej i precyzyjnej konfiguracji oprogramowania zgodnie z konkretnymi potrzebami biznesowymi.

WNSC010214
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Data Center Operation, instalacja

Instalacja i rejestracja oprogramowania zarządzającego zgodnie ze specyfikacją producenta.

WNSC010212
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Data Center Operation, usługa etykietowania

Przypisanie etykiet do urządzeń w centrum danych klienta i skojarzenie ich z urządzeniami w programie InfraStruXure Operations

WNSC010210
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
StruxureWare Data Center Expert; tylko licencja na 25 węzłów

Skalowalny system monitorowania przeznaczony do środowisk informatycznych. Zbiera, porządkuje i dystrybuuje krytyczne alerty, sygnał wideo z kamer przemysłowych i kluczowe informacje, udostępniając z dowolnego miejsca w sieci jednolity widok złożonych infrastruktur.

AP9525
1 331,00 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Data Center Mobile, instalacja

Instalacja klienta InfraStruXure Operations na urządzeniu przenośnym PDA

WNSC010209
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę