Usługi montażowe

Prowadzona na miejscu ocena i analiza centrum danych lub pomieszczenia sieciowego, zakończona rekomendacjami w zakresie maksymalizacji dostępności, optymalizacji efektywności energetycznej i redukcji kosztów związanych z energią.

Dla każdego, kto odpowiada za planowanie, budowanie lub eksploatację centrum danych bądź pomieszczenia sieciowego zasadniczym priorytetem jest maksymalizacja dostępności. Współczesny menedżer IT musi jednak zrównoważyć dążenie do tego celu z koniecznością optymalizacji lawinowo rosnących kosztów energii zużywanej w centrum danych. Schneider Electric oferuje usługi oceny ukierunkowane na oba te problemy. Nasza wielopoziomowa strategia usług wspomagających gospodarkę energetyczną obejmuje szeroką gamę audytów centrów danych lub innych środowisk IT i pozwala na wypracowanie rozwiązania zaspokajającego specyficzne potrzeby biznesowe i dopasowanego do konkretnego budżetu.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Usługa projektowania inżynierskiego Numer katalogowy QWENGINEER-MISC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Planowanie
Raport wg potrzeb klienta W ramach każdej Usługi oceny uzyskuje się indywidualnie opracowany raport, który może zawierać: (1) wymagania dotyczące zasilania i chłodzenia obecnych obciążeń, (2) mapę termiczną, (3) rysunki wykonane w programie CAD, (4) opisy ograniczeń, (5) zalecane sposoby poprawy efektywności i pojemności. Raport udostępnia informacje potrzebne do zaprojektowania infrastruktury fizycznej pod kątem optymalnej wydajności, zwiększenia żywotności sprzętu i zapewnienia najwyższego poziomu dostępności sieci.
Dane bazowe Wykorzystanie danych bazowych do opisania obecnej sytuacji i pomiaru stopnia poprawy w sferze wykorzystania i efektywności infrastruktury.
Niezależność od dostawcy Bezstronna ocena i analiza wraz z opcjami rozwiązań niezależnymi od dostawcy.
Udogodnienia
Zaadaptowany raport z oceny Analiza istniejącej infrastruktury zakończona rekomendacjami zmian i udoskonaleń oraz pozwalająca na opracowanie i wdrożenie krótko- i długoterminowych planów dotyczących gospodarki energetycznej i infrastruktury.
Zbieranie danych w miejscu instalacji Proces zbierania danych realizowany przez specjalistów serwisu przeszkolonych w dziedzinie gospodarki energetycznej centrów danych.
Dane bazowe Wykorzystanie danych bazowych do opisania obecnej sytuacji i pomiaru stopnia poprawy w sferze wykorzystania i efektywności infrastruktury.
Niezależność od dostawcy Bezstronna ocena i analiza wraz z opcjami rozwiązań niezależnymi od dostawcy.
Wliczone koszty pracy i podróży W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Specjaliści od gospodarki energetycznej centrów danych Analiza prowadzona przez specjalistów w dziedzinie gospodarki energetycznej w centrach danych, którzy doskonale znają najlepsze praktyki branżowe i dysponują praktycznym doświadczeniem, zakończona rekomendacjami prowadzącymi do optymalizacji eksploatacji, efektywności energetycznej oraz redukcji kosztów energii.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania